Pirmsinkubācijas programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu uzņēmumu no idejas līdz stabilitātei vai tādam līmenim, ka tas ir gatavs piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus.

Programmā ir iespēja piedalīties gan, ja studentiem ir sava ideja un tie vēlas attīstīt savu ideju, gan arī tiem studentiem, kam nav savas idejas, jo var izvēlies kādu no universitāte vai uzņēmuma piedāvātām idejām.

Pēc 12 nedēļu apmācības, dalībniekiem ir iespēja turpināt pilnveidot kompetences deviņu mēnešu programmā. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināta zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

Norisinājušās programmas:

Aktuālās programmas: