Pirmsinkubācijas programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu uzņēmumu no idejas līdz stabilitātei vai tādam līmenim, ka tas ir gatavs piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus.

Programmā ir iespēja piedalīties gan, ja studentiem ir sava ideja un tie vēlas attīstīt savu ideju, gan arī tiem studentiem, kam nav savas idejas, jo var izvēlies kādu no universitāte vai uzņēmuma piedāvātām idejām.

Pēc 12 nedēļu apmācības, dalībniekiem ir iespēja turpināt pilnveidot kompetences deviņu mēnešu programmā. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināta zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

! Izmanto iespēju un piesaki savu ideju attīstīšanai Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā! To vari paspēt izdarīt līdz 3. februārim, aizpildot pieteikuma formu - bit.ly/lusbi2020

LU Biznesa inkubators ir uzsācis 2020.gada rudens Brīvās pieteikšanās inkubācijas konkursu. Konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji un metodika, kā arī studentu iespējas un saistības iesaistoties inkubācijas programmā atrodamas šeit

LU Biznesa inkubators ir uzsācis 2020.gada 17.decembrī rīko Brīvās pieteikšanās inkubācijas Demo dienu. Konkursa nolikums, vērtēšanas kritēriji un metodika, kā arī studentu iespējas un saistības iesaistoties inkubācijas programmā atrodamas te