Mākslīgais intelekts – advance

Kurss ir pieejams pašmācībai portālā https://balticinternships.eu/. Lūdzu, sekojiet vebināra ierakstiem un papildmateriāliem, lai apgūtu kursu pašmācības ceļā. Tāpat aicinām izmantot iespēju nokārtot testu un saņemt kursa apgūšanas sertifikātu. 

1. vebinārs: Ievads māšīnmācīšanās pamatos un datu sagatavošanā

 • Ievads mašīnmācībā: veidi, algoritmi un dzīves cikls 
 • Darbs ar kvalitatīviem datiem 
 • Datu izpēte un sagatavošana ar Python 
 • Klasisks mašīnmācīšanās modelis 

2. vebinārs: Regresijas modeļi mašīnmācībā 

 • Ievads regresijas analīzē 
 • Regresijas modeļi 
 • Modeļa novērtēšana un pilnveidošana 

3. vebinārs: Klasifikācijas modeļi mašīnmācībā 

 • Ievads klasifikācijas analīzē 
 • Klasifikācijas modeļi 
 • Kļūdu matricas 
 • Modeļa novērtēšana un pilnveidošana ar ROC un AUC 

4. vebinārs: Klasterizācija un dabiskās valodas apstrāde 

 • Ievads klasteru analīzē 
 • Klasterizācijas modeļi 
 • Ievads dabiskās valodas apstrādē (NLP)