Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) organizētais Studentu Deep Science Hackathon ir jaunu inovatīvu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca - 48 stundu maratons, kurā tika identificētas spēcīgākās un interesantākās idejas (STEM jomās) un veidotas starpdisciplināras komandas ar inovācijas potenciālu. Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem, pasākuma formāts ir īpaši atbilstošs arī studentiem.

Studentu DSH mērķis ir attīstīt radošo domāšanu, inovēšanas prasmes, uzņēmējspēju, kā arī prasmes radīt un attīstīt jaunas idejas, sagatavot un pilnveidot studentu prasmes sadarbībai ar dažādu jomu studentiem, zinātniekiem, zinātniskiem institūtiem, uzņēmumiem un organizācijām:

  • Izstrādāt un pilnveidot vadītspēju;
  • Attīstīt spēju atrast līderi komandā, atpazīt komandas spēlētāju;
  • Attīstīt prasmes inovēt un radoši analizēt problēmsituācijas un izstrādāt priekšlikumus šādu problēmu risināšanai;
  • Veicināt un attīstīt strukturētu domāšanas veidu, kas palīdz konstruktīvi un ātri veidot ceļu no problēmas uz tās risinājumu;
  • Attīstīt prasmes rast nestandarta idejas un risinājumus mērķu sasniegšanai;
  • Izstrādāt un pilnveidot radošas un konstruktīvas komandas darba iemaņas.

Izstrādēs iesaistītie studenti saņēma stipendijas, kā arī tika nodrošināts zinātnisko vadītāju atalgojums.