Sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) LUMIC kopš 2021. gada īsteno projektu “Virtuālās prakses Baltijā”, kura ietvaros visiem Baltijas valstu iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāta iespēja apgūt mūsdienās aktuālas digitālās prasmes. Iepriekšējā projekta kārtā, kas pabeigta 2022. gada decembrī, teorētiskās un praktiskās zināšanas un mūsdienu darba tirgum aktuālas digitālās prasmes apguva 12 000 cilvēki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Šogad visiem interesentiem bez maksas ir iespēja apgūt zināšanas par datu analīzi un mākslīgo intelektu. Sīkāku informāciju par kursiem skat. sadaļā Digitālo prasmju pilnveides programma.