2022. gada 20. maijā Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā pulcēsies Latvijas lielākās universitātes zinātnieki un pētnieki, iepazīstinot ar jaunākajiem atklājumiem un sasniegumiem. Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena norisināsies jau ceturto reizi. Šoreiz tiks atzīmēta arī kā  noslēdzošais projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” pasākums.

Šoreiz vadmotīvs ir “Zinātne bez robežām”, kas simboliski atspoguļo zinātnes universitātes vērtības un mērķus.  Zinātni un tehnoloģiju attīstību neierobežo ne laiks, ne telpa – tās stāv pāri ģeogrāfiskām, nozaru un prāta robežām. Zinātnei nav ierobežojumu nedz vertikālā, nedz horizontālā attīstībā, sasniegumi ir atkarīgi tikai no drosmes un atvērtības.

Atklāšanas nozīmīgākais brīdis būs Pasaules kartes projekcijas prezentēšana ar atzīmētiem punktiem, kuros savu nospiedumu atstājuši LU absolventi un zinātnieki. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aizvadītā gada sasniegumiem inovācijās, atbalstu start-up uzņēmumu radīšanā, zinātnes sadarbības veicināšanā, izceltas izcilības gan studentu, gan doktorantu, gan arī pētnieku vidū.

Klātesošos sagaida sarunas ar iedvesmas personām, veiksmes stāsti par tehnoloģiju izmantošanu un atklājumiem.  Ideju laboratorijas labāko komandu prezentācijas, apbalvošana un vakara noslēgums. Ikviens varēs smelties iedvesmu, uzzināt ko jaunu un arī piedalīties kādā no aktivitātēm.

“Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu mērķis ir parādīt jaunākos atklājumus tehnoloģijās un zinātnē aizraujošā, visiem saprotamā veidā, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni un interesi par studijām, pētniecību un inovācijām, kā arī stiprinātu mūsos pārliecību, ka zinātne mūsdienās ir atvērta, pievilcīga un perspektīva,” uzsver prof. Signe Bāliņa, LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja. Viņa akcentē, ka ar labu ideju un pietiekamu motivāciju ikviens var padarīt savas idejas reālas un ilgtspējīgas, attīstot tās līdz pat uzņēmējdarbībai.

Tehnoloģiju dienas mājaslapa šeit.