Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiks katru gadu septembrī, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto. Dienas garumā notiek pasākumi Zinātnes un Dabas mājās – konkursi, viktorīnas, diskusijas, izstādes, prezentācijas u.c., kā arī būs iespējams apmeklēt laboratorijas un iepazīt tur notiekošo pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. Visas laboratorijas vienos izpētes koncepts, kas izvedīs apmeklētāju pašu savā izpētes ceļojumā, kura laikā būs iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

Ieskandinot šī gada Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu, reizi mēnesī (sākot no februāra) būs iespēja tiešsaistē apmeklēt "Inovāciju pēcpusdienas", kur dažādi nozares eksperti izklāstīs savu pieredzi un zināšanas par dažādiem inovāciju sasniegumiem. Šo tiešsaistes semināru mērķis ir veicināt interesi un izpratni par mūsdienu tehnoloģiju un inovāciju attīstību, kā arī rosināt sabiedrību runāt, domāt un diskutēt par šāda veida jautājumiem. Sīkāka informācija sekos.

Pasākuma mērķauditorija ir LU esošie, bijušie un topošie studenti, un citi interesenti.

Mērķis - Parādīt LU esošo un bijušo studentu sasniegumus aizraujošā un visiem saprotamā veidā, lai veicinātu sabiedrības interesi par studijām, zinātni, inovācijām, un stiprinātu cilvēkos pārliecību, ka zinātne mūsdienās ir atvērta, perspektīva, inovatīva un aizraujoša nozare.

JTID tiks organizēta reizi gadā septembrī, kurā visām 13 LU fakultātēm būs iespēja prezentēt savus sasniegumus pētniecībā un zinātnē. Inovācijas šīs dienas kontekstā netiek saistītas tikai ar tehnoloģijām, bet ar radošu, tālredzīgu skatu uz katru konkrēto nozari un tās attīstību. JTID tiks integrēta arī ikgadējā LU Absolventu diena, kas līdz šim bija atsevišķs pasākums, un dos iespēju absolventiem parādīt ko viņi ir sasnieguši, kā ir pierādījuši sevi zinātnē, mākslā un citās nozarēs. Pasākumā ir plānoti diskusiju dueļi, kuros absolventi sacentīsies atbildot uz dažādiem jautājumiem, gan saistībā ar viņu nozari, gan studijām, gan vispārīgām tēmām.

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena 2020