Projekta nosaukums: Pētniecības projektu un kompetenču pārvaldības digitālā platforma

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/57

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Inovāciju centrs

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 27 777,78 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 25 000,00 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2 777,78 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:  LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Dr.ekon. Biruta Sloka

Projekta mērķis:

Projekta ietvaros izstradāt Pētniecības projektu un kompetenču pārvaldības digitālā platformu, kas būs uz mākslīgā intelekta pielietojuma balstīts IT risinājums publiskajām pētniecības organizācijām zinātnisko kompetenču un pētnieciskās darbības efektīvākai pārvaldībai un izmantošanai, kas integrēs LU galvenos produktus un mudinās zinātnieku aprindas un uzņēmējus sadarboties, izstrādājot pielāgotas meklēšanas un atklāšanas lietojumprogrammas.

Projekta galvenie rezultāti: 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta Pētniecības projektu un kompetenču pārvaldības digitālā platforma, kas būs uz mākslīgā intelekta pielietojuma balstīts IT risinājums publiskajām pētniecības organizācijām zinātnisko kompetenču un pētnieciskās darbības efektīvākai pārvaldībai un izmantošanai, kas integrēs LU galvenos produktus un mudinās zinātnieku aprindas un uzņēmējus sadarboties, izstrādājot pielāgotas meklēšanas un atklāšanas lietojumprogrammas. Projekta 1. Posma ietvaros tiks veikta komercializācijas stratēģijas izstrāde un tehniski ekonomiskā priekšizpēte, lai veiktu padziļinātu tehnoloģiskā pētījuma apraksta izstrādi, padziļinātu tirgus apraksta izstrādi, padziļinātu ekonomiskā pamatojuma izstrādi, risku analīzes izstrādi.

Projekta īss kopsavilkums:

Projekta ietvaros tiks izstrādāts pētniecības projektu un kompetenču pārvaldības digitālā platforma, kas tiks balstīta uz jau esošajām izstrādnēm – datubāzes portāls – www.lu.lv, publikāciju datubāze, kas automātiski ielasa datus no Web of Science, Scopus, personāla datubāze un projektu reģistrs, tās papildinot un nodrošinot savietojamību – izveidojot jaunu platformu. Jaunajā digitālo produktu kompetenču datu apmaiņas platformā informācija būs sastrukturēta tā, lai, meklējot informāciju pēc atslēgas vārdiem, kompetencēm, publikāciju tēmām, jomām, kurās persona piedalījusies projektos, tiktu norādītas personas, kuras šīm kompetencēm atbilst. Attiecīgi tiks veidota datubāze par visiem nodarbinātajiem mācībspēkiem, zinātniekiem, norādot informāciju par viņu kompetencēm, publikācijām, iesaisti projektos, lai operatīvi varētu pārskatīt un izmantot šo informāciju tālākai sadarbībai un efektivitātes celšanai. Tāpat tiks apkopota informācija par sadarbības partneriem, identificējot projektus, kuros tie ir iesaistījušies un kādas darbības jomas tos interesē, lai arī nākotnē, kad nepieciešams pieteikt un īstenot jaunus projektus, varētu operatīvi atrast nepieciešamo informāciju. Tas ir īpaši svarīgi, jo pētnieki un mācībspēki bieži koncentrējas uz saviem pētījumiem un akadēmisko darbību, tādējādi bieži vien neatrodot laiku un nenovērtējot nozīmību savu rezultātu atspoguļošanai atskaitēs.