Akselerācijas programma nodrošina studentiem praksi, risinot problēmsituācijas dažādu nozaru uzņēmumos, kuros tos mērķtiecīgi vada akselerācijas programmas eksperti, iesaistot kopīgā darbā ar uzņēmuma darbiniekiem, tā nodrošinot, ka praksei ir pievienotā vērtība un studenti attīsta tautsaimniecības attīstībai nepieciešamas inovācijas. Studentu inovāciju programmas ietvaros šī aktivitāte tika realizēta 2 uzņēmumos. Izstrādēs iesaistītie studenti saņēma stipendijas. Nepieciešamības gadījumā tika nodrošināta studentu mobilitāte.