Akselerācijas programma nodrošinās studentiem praksi, risinot problēmsituācijas dažādu nozaru uzņēmumos, kuros tos mērķtiecīgi vadīs akselerācijas programmas eksperti, iesaistot kopīgā darbā ar uzņēmuma darbiniekiem, tā nodrošinot, ka praksei ir pievienotā vērtība un studenti attīstīs tautsaimniecības attīstībai nepieciešamas inovācijas. Studentu inovāciju programmas ietvaros plānots šo aktivitāti realizēt 2 uzņēmumos. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.