Biznesa ideju atbalsta programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu idejas līdz līmenim, kurā tās var piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus. Apstiprinātajiem pretendentiem tiek nodrošināti informatīvi un tīklošanās pasākumi, konsultatīvais atbalsts, kā arī dažādi praktiski atbalsta pasākumi.

Mērķis - veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu studentiem zinātniski ietilpīgas biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei vismaz vienā no LU pārstāvētajām atbalstāmajām jomām. Izstrādēs iesaistītie studenti saņem stipendijas, kā arī tiek nodrošināts zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta studentu mobilitāte.

Universitāšu inkubators aicina pieteikties 2021.gada inkubācijas konkursā studentu komandas. Plašāka informācija te: https://idejubanka.lv/#/programs/QSFd5lmamy