Inovāciju un uzņēmējdarbības programma norisināsies Latvijā (Rīgā) un Lielbritānijā (Kembridžā). Nodarbībās tiks aicināti piedalīties studenti ar savām biznesa idejām, kuri ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību. Programmas pirmajā daļā, kas notiks Rīgā, studenti attīstīs savas biznesa idejas un, prezentējot tās, sacentīsies par iespēju piedalīties inovāciju darbnīcās kursu otrajā daļā Kembridžā. Programmas nodarbības vadīs pieredzējuši pasniedzēji un uzņēmēji no Latvijas un Lielbritānijas.

Mērķis -Veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanai un inovatīvu ideju attīstībā, nodrošinot Latvijas studentu sadarbību ar ārvalstu studentiem. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināta zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.