Studentu pateicība – lidojuma sajūta, ko studenti spēj nodot ekspertam

Student digital competences will be significantly improved at LBTU

LBTU būtiski pilnveidos studējošo digitālās kompetences

LU CFI sadarbībā ar apķērīgajiem “jenotiem” aicina attīstīt prasmes tehnoloģijās un piedalīties ideju hakatonā

Piecas Latvijas augstskolas īstenos digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei

LUMIC aicina studentus attīstīt ekoinovāciju idejas un izstrādāt vides risinājumu prototipus

BDA un LUMIC aicina studentus rast inovācijas izglītības nozarē

Programmas, ko piedāvā LUMIC, ir ļoti iederīgas mūsdienu augstākajā izglītībā

Jau ceturto gadu studenti sper pirmos soļus zinātnē LU Studentu zinātniskajā konferencē