Noslēdzies projekts “Latvijas Universitātes Inovāciju granti studentiem”

Noslēgusies programma “Čats ar nākotni”

Noslēgusies programma "Ilgtspēja = iespēja"

Noslēgusies LUMIC programma "Starta ekspresis"

Noslēgusies LUMIC un BDA inovāciju un uzņēmējdarbības programma

“SportLab 2023”: vissvarīgākais ir noticēt savai idejai!

Uzsākusies inovāciju un uzņēmējdarbības programma studentiem “No biznesa idejas līdz savam uzņēmumam”

Studenti rada jaunus risinājumus par sporta un aktīva dzīvesveida intereses veicināšanu skolēniem

Izveidota hibrīdauditorija studiju procesa, praktisko un pētniecisko semināru nodrošināšanai