LIKTA ar Microsoft Philantropies finansiālu atbalstu piedāvāja bezmaksas digitālo prasmju pilnveides kursus, kas palīdz pilnveidot darbinieku kvalifikāciju un paaugstināt efektivitāti darbā un ikdienā. Vairāk par savu pieredzi intervijā dalās Deivids Tenis, kurš bija viens no projekta “Virtuālās prakses Baltijā” pasniedzējiem un prakses vadītājiem – mentoriem

Deivid, projektā “Virtuālās prakses Baltijā” Tu atnāci no biznesa vides, kā datu analītikas interesents. Pastāsti par savu pieredzi, uzsākot kursa “Biznesa un datu analīze” pasniegšanu – kādi bija galvenie izaicinājumi? Ar ko jārēķinās, stāstot citiem par Tev labi zināmu tēmu, bet no pasniedzēja puses?

Manuprāt, lielākais izaicinājums bija sagatavot kursu cilvēkiem ar dažādiem izpratnes līmeņiem, kā arī pasniegt tā, lai visiem būtu interesanti klausīties un būtu skaidrs par ko es runāju. Bieži vien tas nozīmēja iedziļināšanos detaļās, jo nevar paredzēt, kādas ir klausītāju zināšanas, un arī pēc iespējas vairāk praktisku paraugu pielietošanu, lai kursa dalībnieki varētu sasaistīt kursā pasniegto ar savu pieredzi. Viennozīmīgi jārēķinās ar to, ka pretī sēž cilvēki, kuri vēlas attīstīt zināšanas apskatāmajā tēmā un viņi uztic savu laiku un uzmanību tieši tev, tādēļ pārliecinies, ka netērēsi viņu laiku un piedāvā kvalitatīvāko informāciju, kuru spēj sniegt, lai kursa dalībnieki varētu sasniegt savus mērķus, kuru dēļ piedalās kursā.

Projektā Tu pasniedzi gan Biznesa un datu analīzes kursu (izmantojot Power BI), gan Mākslīgā intelekta kursu (ar Python). Vai abas šīs tēmas var viena otru papildināt? Kā Tu vērtētu mākslīgā intelekta izmantošanu datu analīzei?

Abas tēmas noteikti var viena otru papildināt, jo abās tiek apskatīti datu zinātnes rīki un metodes, taču būtiski atšķiras nepieciešamie izpratnes līmeņi, lai veiksmīgi apgūtu attiecīgo kursu. Piemēram, kurss Biznesa un datu analīze (izmantojot Power BI) tika pielāgots kā nākamais loģiskais attīstības solis MS Excel lietotājiem, kuri ne vienmēr ir datu analītiķi, ar mērķi sniegt tiem plašāku ieskatu datu pasaulē, taču mākslīgā intelekta kurss (ar Python) tika pielāgots cilvēkiem, kuriem ir priekšzināšanas datu analītikā.

Mākslīgais intelekts ir datu analīzes rīku un metožu kopums, kas ir pielāgots vēlamajiem risinājumiem. Tam ir potenciāls atbildēt uz cilvēces sarežģītākajiem jautājumiem un radīt iepriekš neredzētus risinājumus, taču, manuprāt, liela daļa sabiedrības spekulē par mākslīgā intelekta būtību, neizprotot, ka tas galu galā ir datu analīzes rīks un viss ir atkarīgs no mums pašiem – ko mēs radīsim un kā to lietosim.

Kā veidojās Tava interese par mākslīgo intelektu? Kā Tu “uzturi sevi formā” šajā tik mainīgajā nozarē?

Man ir dažādas idejas par potenciāliem mākslīgā intelekta pielietojumiem un, strādājot pie šiem risinājumiem, sanāk daudz pētīt un uzzināt jaunas lietas.

Vai Tu varētu īsumā pastāstīt, kādas noderīgas prasmes, noklausoties Biznesa un datu analīzes kursu, iegūs kursa klausītāji?

Biznesa un datu analīzes kursā mēs apskatam ne tikai biznesa inteliģences rīku Power BI, bet arī iemācāmies strādāt ar lielapjoma datiem. Galvenie punkti būtu:

  • Datu pirmsapstrāde, izmantojot Power Query (šis rīks ir pieejams arī MS Excel);
  • Modeļu sagatavošana un lietošana;
  • DAX valodas izpratne;
  • Datu vizualizācija un pielāgošana;
  • Pārskatu būvēšana;
  • Dalīšanās ar informāciju un drošība.

Un kursa Mākslīgais intelekts ar Python kursa klausītāji?

Mākslīgā intelekta kursā mēs mācāmies par mašīnmācīšanās pamatiem un kā tie veido mākslīgā intelekta risinājumus. Galvenie punkti būtu:

  • Python datu zinātnes pamatbibliotēkas (Numpy, Pandas, Matplotlib);
  • Uzraudzītās mašīnmācīšanās rīki, metodes, algoritmi un to darbības pamati;
  • Neuzraudzītās mašīnmācīšanās rīki, metodes, algoritmi un to darbības pamati;
  • Dabiskās valodas apstrādes pamati un algoritmi.

Projektā Tu pildīji gan pasniedzēja lomu, gan vadīji prakses dalībniekiem, kuri bija ieinteresēti teorētiskās zināšanas padziļināt, mācoties zināšanas praksē un pildot prakses uzdevumus. Kāda bija Tava pieredze kā praktikantu mentoram?

Prakse ir pilnīgi cita pieredze, jo teorijas laikā studenti var mācīties mierīgā tempā, noskatīties nodarbību ierakstus, ja vēlas to atkārtot, un izpētīt programmas piedāvātos rīkus, taču prakses laikā viņiem ir jāstrādā komandās, lai risinātu uzdevumus, kuri tiek papildināti reizi nedēļā. Šādos apstākļos studenti tiek pakļauti praktiskai darba videi, kurā tiem ir jāsadarbojas ar nepazīstamiem cilvēkiem ar dažādiem izpratnes līmeņiem un jāievēro uzdevumu izpildes termiņi, kas galu galā neizbēgami nozīmē izaicinājumus, un tādējādi mans uzdevums vairs nav tik ļoti saistīts ar mācīšanu, bet vairāk palīdzēt komandām sadarboties un sniegt atbalstu risinājumu izstrādē, lai visi nonāk pie vēlamajiem rezultātiem.

Kādas ir Tavas atsauksmes par Microsoft produktiem, kuri tiek izmantoti projektā piedāvātajos kursos?

Microsoft ir industrijas līderi dažādos produktos, kā, piemēram, starp biznesa inteliģences rīkiem ir Microsoft izstrādātais Power BI un man tas šķiet pašsaprotami, ņemot vērā, cik tam ir plašs pielietojamo funkciju klāsts un vienlaicīgi to ir ērti lietot pat iesācējiem, kā arī tas ir savienojams ar dažādām citām programmatūrām, kas ļauj to pielāgot pēc nepieciešamības.

Projekts “Virtuālās prakses Baltijā” ir vērsts uz to, lai dotu iespēju visiem uzlabot savas digitālās prasmes un pat mainīt savu karjeras virzienu. Kādu Tu redzi IKT nozares nākotni un kādā virzienā jāskatās tiem, kas vēlas uzsākt un turpināt darboties IKT nozarē?

Pēdējos 30 gados IKT nozare ir attīstījusies arvien straujākiem soļiem, sniedzot jaunus un uzlabotus risinājumus, aizstājot novecojušas un neefektīvas metodes, ceļot minimālās nepieciešamās zināšanas darba tirgū. Mums visiem viennozīmīgi ir nepieciešams pielāgoties un, ja man būtu jāiesaka, kādā virzienā jāskatās tiem, kuri vēlas uzsākt vai turpināt darboties šajā nozarē, es ieteiktu - vispirms skaidri definējat savas vēlmes un intereses un pēc tam sekojiet industrijas aktualitātēm un jaunākajiem risinājumiem, lai varētu izvērtēt, kā papildināt savas profesionālās prasmes.

 

Projekts “Virtuālās prakses Baltijā” norisinājās no 2023. gada aprīļa līdz 2023. gada beigām. Jūs joprojām varat reģistrēties Deivida Teņa sagatavotajiem un pasniegtajiem kursiem “Biznesa un datu analīze” un “Pamati mākslīgajā intelektā ar Python” (gan latviešu, gan angļu valodā) – kursa vebināri ir ierakstīti un kopā ar speciāli izstrādātiem praktiskiem uzdevumiem un mācību materiāliem pieejami, reģistrējoties www.balticinternships.eu Tāpat visiem interesentiem ir pieejami kursi “Ievads mākslīgajā intelektā” un “Python programmēšana”. 

Kursi ir pieejami bez maksas. Kursus var apgūt līdz 2024. gada 31.martam, iegūstot sertifikātu, kas apliecina kursa apguvi, vairāk info https://balticinternships.eu/