Projekta nosaukums: Lielajos datos balstīts vesela cilvēka zarnu metagenoma modelis un tā lietojumi

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/53

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Inovāciju centrs

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 27 777,78 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 25 000,00 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2 777,78 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošais pētnieks Dr.ing. Inese Poļaka

Projekta mērķis: Izstrādāt vesela cilvēka gremošanas sistēmas metagenoma modeli, kura pamatā ir metagenoma un pacienta fenotipiskie dati.

Projekta galvenie rezultāti: vesela cilvēka gremošanas sistēmas metagenoma modelis, kā arī informācijas sistēma (kā pastāvošas sistēmas modulis) metagenoma datu analīzei.

Projekta īss kopsavilkums: Modeļa radīšanai paredzēts izmantot un papildināt esošu Latvijas Universitātes datu ezera infrastruktūru, kas spēj integrēt un analizēt gēnu un fenotipiskos datus. Modeļa uzdevums ir definēt vesela cilvēka zarnu trakta metagenomu un ar to saistītos rādītājus, kas ļaus identificēt novirzes no normas, un iespējamās iedarbības iespējas, lai atgrieztu zarnu trakta metagenomu normā.