Module III: Python

Kurss ir pieejams pašmācībai portālā https://balticinternships.eu/. Lūdzu, sekojiet vebināra ierakstiem un papildmateriāliem, lai apgūtu kursu pašmācības ceļā. Tāpat aicinām izmantot iespēju nokārtot testu un saņemt kursa apgūšanas sertifikātu. 

Python ir augsta līmeņa atvērtā koda programmēšanas valoda, ko izmanto vispārējas nozīmes programmatūras projektēšanai. Pēdējos gados Python popularitāte ir palielinājusies, pateicoties tās izmantošanai datu zinātnē. Tā ir daudzpusīga programmēšanas valoda, satur daudzas datu analīzes paketes un var ievērojami palielināt produktivitāti. To izmanto daudzās nozarēs, piemēram, personāla atlasē, veselības aprūpē, finanšu pakalpojumos, mārketingā, izglītībā un daudzās citās jomās. Python ir lieliski piemērota prototipu veidošanai un ir ļoti mērogojama valoda. TIOBE nosauca Python par gada programmēšanas valodu 2020. gadā. Python ir vieglāk lasīt, rakstīt un iemācīties nekā lielāko daļu citu lielo programmēšanas valodu. Python ir arī interpretēta programmēšanas valoda, un atšķirībā no kompilētajām valodām katru koda rindu var izpildīt, tiklīdz tā ir ierakstīta un rezultāti ir redzami uzreiz. Tas ir lieliski piemērots jauniem programmētājiem, lai uzreiz iegūtu acīmredzamu sava koda izpildes rezultātu.

Šis kurss ir paredzēts studentiem, kuri vēlas iemācīties rakstīt Python kodu, atpazīt Python atbalstītos datu tipus un spētu izveidot Python kodu, kas loģiski atrisina konkrētu problēmu. Kandidāti iemācās rakstīt, atkļūdot, uzturēt un dokumentēt Python kodu. Šis kurss ir paredzēts jauniem un pieredzējušiem programmētājiem, kuri vēlas iemācīties rakstīt Python kodu un novērst tajā radušās kļūdas. Iepriekšēja pieredze programmēšanā nav obligāta, bet ieteicama. Teorētiskās zināšanas pastiprina praktiski laboratorijas vingrinājumi.

Iegūtās prasmes

 • Izveidojiet operācijas, izmantojot datu tipus un operatorus
 • Izveidot vadības plūsmas operācijas
 • Izveidot ievades un izvades operācijas
 • Ierakstiet kodu, lai atrisinātu noteiktu problēmu
 • Problēmu novēršana un rakstīšanas kļūdu apstrādes darbības
 • Veiciet darbības, izmantojot moduļus un rīkus

1. modulis: Veiciet darbības, izmantojot datu tipus un operatorus

Šajā modulī ir paskaidrots, kā izmantot Python operatorus un datu tipus, lai sasniegtu noteiktu rezultātu.

Nodarbības

 • Aritmētiskās, salīdzināšanas un loģiskās darbības
 • Datu tipu piešķiršana mainīgajiem
 • Dabības ar datiem un datu tipiem
 • Darbību izpildes secība
 • Datu veidi
 • Operatori

Laboratorijas darbi

 • Piešķirt datu tipus mainīgajiem
 • Veikt datu un datu tipa darbības
 • Veikt aritmētiskās, salīdzināšanas un loģiskās darbības

2. modulis: plūsmas kontrole ar sazarojuma komandām un cikliem

Šis modulis izskaidro, kā Python izmantot vadības plūsmas un ciklus.

Nodarbības

 • Veidojiet un analizējiet koda segmentus, kuros tiek izmantoti atzarojoši paziņojumi
 • Veidojiet un analizējiet koda segmentus, kas veic iterācijas

Laboratorijas darbi

 • Sazarošanās darbību izmantošana
 • Ciklu programmēšana

3. modulis: veiciet ievades un izvades darbības

Šis modulis izskaidro, kā veidot ievades un izvades darbības, izmantojot failus vai tieši no konsoles.

Nodarbības

 • Python koda segmentu izveide, kas veic failu ievades un izvades darbības
 • Python koda segmentu izveide, kas veic konsoles ievades un izvades darbības

Laboratorijas darbi

 • Ievades un izvades darbības, izmantojot failus
 • Ievades un izvades darbības no konsoles

4. modulis: veiciet problēmu novēršanu un kļūdu apstrādi

Šis modulis izskaidro, kā Python veikt traucējummeklēšanas un kļūdu apstrādes darbības.

Nodarbības

 • Kļūdu veidi
 • Traucējummeklēšana
 • Analizēt, atklāt un labot koda segmentus, kuros ir kļūdas
 • Koda segmentu, kas apstrādā izņēmumus, izveidošana un analīze

Laboratorijas darbi

 • Analizēt, atklāt un labot koda segmentus, kuros ir kļūdas
 • Analizējiet un izveidojiet koda segmentus, kas apstrādā izņēmumus

6. modulis: veiciet darbības, izmantojot moduļus un rīkus

Šajā modulī ir paskaidrots, kā izmantot iebūvētos moduļus.

Nodarbības

 • Iebūvētie moduļi
 • Specializēti moduļi
 • Pamatdarbību veikšanai izmantojiet iebūvētos moduļus
 • Izmantojiet iebūvētos moduļus, lai veiktu sarežģītas darbības

Laboratorijas darbi

 • Izmantojiet iebūvētos moduļus, lai veiktu pamatdarbības
 • Izmantojiet iebūvētos moduļus, lai veiktu sarežģītas darbības
 • Izmantojiet iebūvētos moduļus, lai veiktu operētājsistēmas, datuma un matemātiskās darbības