Latvijas Universitātes Inovāciju centrs (LUMIC) ir iesaistījies projekta “Virtuālās prakses Baltijā” īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), kas projektu īsteno ar Microsoft finansiālu atbalstu un sadarbībā ar partneriem no izglītības un nevalstiskā sektora no visām trīs Baltijas valstīm.

Projekta ideja ir balstīta uz Baltijas digitālo prasmju attīstības iniciatīvu, kuru LUMIC īsteno kopš 2020. gada novembra, iniciatīvas ietvaros cilvēkiem no visām trīs Baltijas valstīm nodrošinot iespēju apgūt Biznesa un datu analīzes kursus, kā arī Bezkoda un mazkoda programmēšanas kursus, pēc kursu noslēguma apgūtās prasmes izmēģinot praksē reālos uzņēmumos.

Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas (learning by doing) mācību programmas. Uzņēmumi reti pieņem darbā nepieredzējušus darbiniekus, tādēļ virtuālā prakse var sniegt tik nepieciešamo pieredzi, lai palielinātu savu vērtību darba tirgū. Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo prasmju līmeni visā Baltijā, ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem šis līmenis ir augsts (zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas prasmes u.c.).

LIKTA īstenotajā projektā digitālās prasmes apgūt var plašāks interesentu skaits, turklāt piedāvāto mācību kursu skaits ir papildināts ar diviem jauniem mācību kursiem. Jauno kursu programmu un metodiku LUMIC izstrādā pēc dalībnieku un nozares speciālistu aptaujas, lai tos pielāgotu mūsdienu darba vides reālām vajadzībām (digitālās prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā).

Kursu noslēgumā dalībniekiem, kuri būs apguvuši kursu un saņēmuši sertifikātu, tiek piedāvātas prakses vietas Baltijas valstu uzņēmumos un organizācijās, kas interesējas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu un praktikantu piesaisti. Tādējādi iegūtajām zināšanām ir praktiska pielietojamība un tiek īstenota “learning by doing” pieeja.

Šobrīd LU Inovāciju centrs LUMIC kopā ar LIKTA veido Digitālo prasmju programmas 3. kārtu, ko plānots sākt 2023.gada pavasarī. Pašlaik ir iespēja reģistrēties un apgūt visus programmas 2. kārtas mūžizglītības kursus.