Latvijas Universitātes Inovāciju centrs (LUMIC) ir iesaistījies projekta “Virtuālās prakses Baltijā” īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), kas projektu īsteno ar Microsoft finansiālu atbalstu un sadarbībā ar partneriem no izglītības un nevalstiskā sektora no visām trīs Baltijas valstīm.

Projekta ideja ir balstīta uz Baltijas digitālo prasmju attīstības iniciatīvu, kuru LUMIC īsteno kopš 2020. gada novembra līdz 2021. gada 4. jūnijam, iniciatīvas ietvaros vairāk nekā 9800 cilvēkiem no visām trīs Baltijas valstīm nodrošinot iespēju apgūt Biznesa un datu analīzes kursus, kā arī Bezkoda un mazkoda programmēšanas kursus, pēc kursu noslēguma apgūtās prasmes izmēģinot praksē reālos uzņēmumos.

LIKTA īstenotajā projektā digitālās prasmes apgūt varēs plašāks interesentu skaits, turklāt piedāvāto mācību kursu skaits tiks papildināts ar diviem jauniem mācību kursiem. Jauno kursu programmu un metodiku LUMIC izstrādās pēc dalībnieku un nozares speciālistu aptaujas, lai tos pielāgotu mūsdienu darba vides reālām vajadzībām (digitālās prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā).

Kursu noslēgumā dalībniekiem, kuri būs apguvuši kursu un saņēmuši sertifikātu, tiks piedāvātas prakses vietas Baltijas valstu uzņēmumos un organizācijās, kas interesējas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu un praktikantu piesaisti. Tādējādi iegūtajām zināšanām būs praktiska pielietojamība un tiks īstenota “learning by doing” pieeja.