Latvijas Universitātes Inovāciju centrs (LUMIC) ir iesaistījies projekta “Virtuālās prakses Baltijā” īstenošanā. Projekta vadošais partneris ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), kas projektu īsteno ar Microsoft finansiālu atbalstu un sadarbībā ar partneriem no izglītības un nevalstiskā sektora no visām trīs Baltijas valstīm.

Projekta ideja ir balstīta uz Baltijas digitālo prasmju attīstības iniciatīvu, kuru LUMIC īsteno kopš 2020. gada novembra, iniciatīvas ietvaros cilvēkiem no visām trīs Baltijas valstīm nodrošinot iespēju apgūt Biznesa un datu analīzes kursus, Bezkoda un mazkoda programmēšanu, Python programmēšanu, Microsoft 365 konta administrēšanu un divus kursus par mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos. Pēc teorētiskās daļas kursu dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja padziļināt apgūtās zināšanas, pielietojot tās praktiski reālai darba videi līdzīgos apstākļos, risinot uzņēmumu pieteiktos prakses uzdevumus.

Tādējādi iegūtajām zināšanām ir praktiska pielietojamība un tiek īstenota “learning by doing” pieeja.

Šobrīd tiem, kas meklē jaunas prasmes, trūkst praktiskas mācību programmas. Uzņēmumi reti pieņem darbā nepieredzējušus darbiniekus, tādēļ virtuālā prakse var sniegt tik nepieciešamo pieredzi, lai palielinātu savu vērtību darba tirgū. Programmas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo prasmju līmeni visā Baltijā, ņemot vērā, ka joprojām ir ļoti maz cilvēku, kuriem šis līmenis ir augsts (zināšanas un prasmes datu analīzē, izpratne par mākslīgā intelekta risinājumiem, programmēšanas prasmes u.c.).

Jauno kursu programmu un metodiku LUMIC izstrādā pēc dalībnieku un nozares speciālistu aptaujas, lai tos pielāgotu mūsdienu darba vides reālām vajadzībām (digitālās prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā).

2024. gada sākumā ir noslēgusies Digitālo prasmju pilnveides programmas 3.kārta. Visi programmas laikā izstrādātie kursi ir pieejami pašmācībai līdz 2024. gada 30. jūnijam. Reģistrēties kursiem šeit: www.balticinternships.eu  

Zemāk attēlā var aplūkot Digitālo prasmju pilnveides programmas rezultātus par laika periodu 2021. – 2024.