Datu apjoms un nozīme ekonomikā un biznesā arvien pieaug. Lielie dati jeb Big Data veicina un pārstrukturē lēmumu pieņemšanas iespējas. Gan lielajiem uzņēmumiem, gan augstākās izglītības un valsts iestādēm, gan daudzām citām organizācijām tie  palīdz paplašināt darbības sfēru, palielināt pārdošanas apjomus, efektīvāk funkcionēt un ieviest jaunus produktus vai pakalpojumus. Lai spētu izprast šos datus un  izmantot tos konkurētspējas uzlabošanai, uzņēmumiem ir svarīgi praksē pielietot gan datu analīzi, gan biznesa analīzi. 

Šajā modulī iespējams apgūt prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai, kā arī iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamatzināšanas, kas palīdzēs efektīvi izmantot datus ikvienā jomā.

Īsumā

Kurss norisinās gan latviešu, gan angļu valodās. Kursa uzsākšanas datumi pieejami te:  www.balticinternships.eu . Katram kursam ir pieejami ieraksti un tos var turpināt pagūt pašmācības ceļā. 

Programmas saturs:

1. Bloks (Learn about Power platform, explore what Power BI can do for you)

 1. Discover Data analysis
 2. Introduction to Power Platform
 3. Introduction to Common Data Service
 4. Cloud Concepts - Principles of cloud computing
 5. Introduction to Power BI
 6. Explore what Power BI can do for you
 7. Get started building with Power BI

2. Bloks (Basics of Power BI reports and dashboards)

 1. Create and share your first Power BI report
 2. Create a data-driven story with Power BI reports
 3. Create dashboards in Power BI
 4. How to build a simple dashboard

3. Bloks (Start to work with data)

 1. Get data in Power BI
 2. Perform analytics in Power BI
 3. Analyze data in Power BI
 4. Add measures to Power BI Desktop models
 5. Manage datasets in Power BI
 6. Explore data in Power BI
 7. Get data with Power BI Desktop

4. Bloks (Let's talk with DevOps)

 1. Introduce the foundation pillars of DevOps: Culture and Lean Product
 2. Describe Power BI Desktop models
 3. Model data in Power BI
 4. Design a data model in Power BI
 5. Analyze DevOps Continuous Planning and Continuous Integration
 6. Define the foundation pillars of DevOps: Architecture and Technology

5. Bloks (Power Query, calculated fields and data risks mitigation)

 1. Clean, transform and load data in Power BI
 2. Add calculated tables and columns to Power BI Desktop models
 3. Implement row-level security
 4. Back up and restore databases

6. Bloks (DAX)

 1. Optimize a model for performance in Power BI
 2. Write DAX formulas for Power BI Desktop models
 3. Introduction to creating measures using DAX in Power BI
 4. Modify DAX filter context in Power BI Desktop models
 5. Use DAX iterator functions in Power BI Desktop models
 6. Use DAX time intelligence functions in Power BI Desktop models

7. Bloks(Visuals)

 1. Design with inclusivity in mind
 2. Work with Power BI visuals
 3. Use visuals in Power BI
 4. Work with AI visuals in Power BI

8. Bloks (Publish and Share)

 1. Publish and share in Power BI
 2. Create paginated reports
 3. Introduction to Power Apps
 4. Introduction to Power Apps portals

How to build a model-driven app