Digitālo prasmju pilnveide studējošajiem

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – Tilde, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs, īsteno projektu "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās". Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Mēs piedāvājam mācībspēkiem izmantot šos materiālus savos studiju kursos, integrējot moduļus, kas ļauj izmantot tehnoloģijas un piedāvātās iespējas studiju procesā, tādējādi uzlabojot studentu motivāciju pilnveidot savas digitālās kompetences.

Materiālus kopā ar novērtējuma anketām var integrēt savā e-studiju vidē (Moodle) un izmantot studiju procesā. Iesaistītie docētāji un studenti pēc pilotprojekta aicināti aizpildīt vērtēšanas veidlapas, lai sniegtu atsauksmes par materiālu pilnveidošanu.

Lai aplūkotu DigComp studiju materiālus, lūdzu, sekot šādiem soļiem:

  1. Spiediet uz pogas “Turpināt/Continue” saitē šeit.
  2. Pieslēdzieties vietnei, izmantojot LU lietotāja datus un ievadiet reģistrācijas atslēgu - digitekvero.
  3. Nospiediet pogu "Reģistrēt mani/Enroll me".

Pēc tam jums tiks atvērti visi mācību resursi, kas pieejami pilotprojekta ietvaros.

DigComp studiju kursu saraksts

Jums ir iespēja izmantot materiālus un integrēt tos savos kursos, iesniedzot pieteikumu uz IT servisa sistēmu.

   

Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties sniegt ieteikumus, aicinām jūs sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi lumic@lu.lv.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai