Decembra laikā vairākos “DIGITEKA” pasākumos Latvijas Universitātes fakultāšu docētāji un studenti aicināti iepazīt digitālos rīkus un to sniegtās iespējas studiju vides pilnveidei, digitālo prasmju attīstīšanai un darba efektivizēšanai.

Sadarbojoties uzņēmējiem un vadošo augstskolu mācībspēkiem, studentu digitālo prasmju pilnveidei un docētāju darba efektivizēšanai īstenots projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās”, kura laikā radīta studiju virtuālā asistente Digne, pilnībā digitalizēts studiju kurss “Civilā aizsardzība”, īpaši akadēmiskā personāla vajadzībām pielāgots mašīntulks, kā arī citi digitālie rīki un metodikas digitālo prasmju pilnveidei un novērtēšani.

Latvijas Universitātes studenti un mācībspēki projekta laikā radītos instrumentus tuvāk varēs iepazīt vairākos “DIGITEKA” pasākumos decembra laikā.

14. decembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 Latvijas Universitātes Dabas mājā notiks īpaši studentiem paredzēts pasākums “DIGITEKA – digitālo tehnoloģiju diena studijām”, kura laikā studenti varēs iepazīties ar projekta laikā izstrādātajiem digitālajiem rīkiem, kā arī paši tos izmēģināt.

“DIGITEKA – digitālo tehnoloģiju diena studijām” laikā studenti no projekta partneriem varēs:

  • no nozares ekspertiem uzzināt par modernākajām IKT tehnoloģijām studiju kursos, digitālo prasmju pilnveidi un studentu vīziju par mūsdienīgām studijām;
  • izmēģināt mācību kursā “Civilā aizsardzība” integrēto “Minecraft” simulāciju;
  • iepazīties un sarunāties ar virtuālo asistenti Digni;
  • novērtēt Vidzemes Augstskolas izveidoto virtuālās realitātes spēli;
  • pārbaudīt savas prasmes ar digitālo kompetenču rīku “Motival”.

Savukārt docētājiem būs atsevišķas tikšanās ar projekta pārstāvjiem “DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei”. To laikā būs iespēja iepazīt digitālo rīku praktiskos ieguvumus, kā arī uzzināt par to integrēšanu darbā, palīdzot uzlabot studiju kursu saturu un mazinot administratīvo pienākumu slogu. Tikšanās laikā ar digitālajiem instrumentiem iepazīstinās prof. Signe Bāliņa, projekta partneri un fakultāšu pārstāvji.

“DIGITEKA – jaunas iespējas studiju procesa pilnveidei” programma:

  • prezentācija par projektā paveikto, mācību kursa “Civilā aizsardzība” digitalizāciju, kā arī uzņēmēju un mācībspēku sadarbības nozīmi inovatīvu un noderīgu risinājumu izstrādē;
  • virtuālās asistentes Dignes demonstrācija, ko vadīs SIA “Tilde” pārstāvji;
  • studiju kursa “Civilā aizsardzība” “Minecraft” spēles demonstrācija, ko vadīs SIA “Datorzinību centrs” pārstāvji;
  • diskusija par digitālajiem risinājumiem studiju procesa pilnveidei;
  • sarunas pie kafijas par dzirdēto un redzēto.

Projekta ietvaros ir plānoti arī pasākumi docētājiem, kuri norisināsies 13. un 15. decembrī. 13.decembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) docētājiem, bet 15.decembrī vairāk par projektā izdarīto varēs uzzināt Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu (HZF) docētāji.

Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās” konsorcijā ir iesaistītas piecas Latvijas augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Vidzemes augstskola (ViA), SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” (RISEBA) un A/S “Transporta sakaru institūts” (TSI) , kā arī trīs komersanti – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”. Projekts īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.