2023.gada 30.novembrī veiksmīgi noslēdzas Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC projekts “Latvijas Universitātes Inovāciju granti studentiem”. Projekta ietvaros tika realizēti dažādi pasākumi studentiem, lai veicinātu digitālo transformāciju un attīstītu inovatīvus risinājumus Latvijā.

Projekts norisinājās no 2019.gada līdz 2023.gadam, kura laikā tika iesaistīti 4500 studenti, radītas vismaz 450 inovācijas, īstenotas 15 inkubācijas programmas, kā arī 18 aizraujoši hakatoni. Šajā laikā tika aizvadītas 3 jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas, 10 inovāciju pēcpusdienas, nodrošinātas inovāiju prakses studentiem Latvijas uzņēmumos, kā arī studiju kursi par uzņēmēja kompetencēm.

LU Inovāciju centrs LUMIC saka lielu paldies ikvienam, kas iesaistījās projekta aktivitātēs, sniedza padomus un atbalstu projekta norisē. Inovācijas nekad nevar būt par daudz!

Dalībnieku pieredze LUMIC pasākumos

Hakatona “Globalsafe” dalībnieks Kaspars Eglītis: “Man gluži vienkārši patīk hakatoni. Tie ir aizraujoši! Dalība tajos līdzinās garam pārgājienam vai laivu braucienam – Tu pavadi daudz laika, intensīvi strādājot un izaicinot sevi, kas dīvainā veidā transformējas atpūtā.”

Ideju laboratorijas 2022 dalībnieks Aivars Elksnis: “Mērķtiecība ir drosme uzņemties atbildību par to, ka centīsies izdarīt vislabāko un nepievilsi komandu, tajā pašā brīdī uzlabosi savas prasmes, ļaujot sevī “nomirt” kaut kam vecam un “piedzimt” kam jaunam.”

Čatbotu programmas dalībniece Laima Niedra: “Stipendijas bija ļoti noderīgas, neradās sajūta, ka esam atstātas novārtā, vienmēr tiek atbildēts uz visiem jautājumiem, e-pastiem, komunikācija ir izcila!”

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.