Spēja meklēt atbildes uz sarežģītiem vēstures jautājumiem, konfrontēt faktus un argumentēt viedokļus, mācīties komunicēt ar citādi domājošiem, domāt stratēģiski un analītiski – tās ir intelektuālās un emocionālās kvalitātes un nezūdošs kapitāls, kas mūsdienu laikmetā visvairāk ir nepieciešamas katram individuāli un sabiedrībai kopumā, tādēļ Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC studentiem piedāvā piedalīties programmā “Iestūrē vēsturē”.

Šī brīža racionāli praktiskajā pasaulē bieži tiek uzdoti jautājumi par to, vai vēstures zināšanas un spēja tās komunicēt sabiedrībai dod kādu pievienotu vērtību, rada inovācijas un palielina sociālo kapitālu. Mūsdienu sabiedrībā, kurā valda informācijas pārpilnība, faktu haoss un viedokļu radikalizācija, brīvību apdraud totalitāras un autoritāras ideoloģijas, kas izmanto vēstures zināšanu trūkumu un nespēju diskutēt par sarežģītām vēstures tēmām, lai radītu savus propagandas stāstus un īstenotu savus politiskos mērķus.

Programmā aicināts piedalīties ikviens LU un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu students, kas studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa studiju programmās. Trīs mēnešu programmas ietvaros studenti darbosies komandās un attīstīs idejas par to, kā skaidrot sabiedrībai vēstures atstātā mantojuma nozīmi, veiks vēstures faktu izvērtējumu, meklēs risinājumus sabiedrības zināšanu nostiprināšanu par politikas un vēstures norisēm, kā arī pētīs vēstures sasaisti ar IT tehnoloģijām.

Studentiem tiks nodrošināts pieredzējušu ekspertu atbalsts, apmācības un būs pieejams 2596 EUR grants komandas inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei, lai programmas rezultātā izstrādātu sākotnējās produktu, pakalpojumu, procesu vai modeļu testa versijas, prototipus, kuru mērķis ir sabiedrības izglītošana un/vai zināšanu nostiprināšana par vēstures notikumiem.

Dalībnieki ir aicināti programmai pieteikties ar savu ideju vai izvēlēties kādu no LU  sagatavotajiem problēmjautājumiem, kuru apraksti pieejami ŠEIT: Ideju banka.

Studentiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu līdz 14.maija plkst. 23:59, pieteikšanās links ŠEIT.

Saskaņā ar komisijas lēmumu tiks apbalvotas komandas, kuras attīstījušas interesantākās idejas un izstrādājušas labākos prototipus. Paredzētais stipendiju fonds ir 3000 EUR.

1.vieta – 1500 EUR;

2.vieta – 1000 EUR;

3.vieta – 500 EUR.

Vēstures zināšanas palīdz saprast sevi, sabiedrību un lietu dabu. Bez vēstures zināšanām un tās domāšanas trajektorijas nav iespējamas tehnoloģiskas un sociālas inovācijas, spēja stratēģiski un likumsakarībās domāt, analizēt un meklēt atbildes uz vissarežģītākajām un nesaprotamākajam problēmām un procesiem. Turklāt, vēstures izzināšanas procesā apgūtās argumentācijas prasmes attīsta komunikācijas spējas un veido stratēģisko redzējumu

Programmas nolikums ŠEIT. "Iestūrē vēsturē" programma ŠEIT.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.