Baltijas Datoru akadēmija (BDA) un Latvijas Universitātes Inovāciju centrs (LUMIC) aicina studentus piedalīties inkubācijas programmā “Iestartē nākotni”. Studentiem, kuri piedalīsies programmā, būs iespēja iegūt padziļinātas zināšanas par izglītības un mūžizglītības nozīmi, mārketinga un sociālo mediju ietekmi un konkurenci uzņēmējdarbībā un saņemt balvas.

“Mūsdienu ikdienas un darba vide pieprasa jaunu zināšanu un prasmju apguvi, un tas notiek daudz straujāk nekā iepriekš. Līdz ar to mūsdienu sabiedrība mācās mūža garumā un mūžizglītība nav tikai paša indivīda griba vai izvēle, bet arī sabiedrības vajadzība, kas veicina inovācijas un attīstību. Attālinātais darbs, tiešsaistes mācības tagad ir mūsu ikdiena, kas būtiski ir mainījis veidu, kā sevi pilnveidojam un attīstam, kur meklējam un atrodam zināšanas un kā tās iegūstam. Pieaugušo izglītībai jāspēj piesaistīt un uzrunāt gan jauniešus, kas tikai uzsāk savas profesionālās gaitas, gan seniorus, kas vēlas apgūt kaut ko jaunu. Tāpēc ir svarīgi meklēt jaunus risinājumus kā mācīties gudrāk, vieglāk un arī interaktīvāk,” uzsver Baltijas datoru akadēmijas direktore Signe Briķe.

Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 2022. gada 21. novembra plkst. 23:59. Veiksmīgi darbojoties programmā, studentu komanda saņems: 1., 2. un 3. vietas stipendiju (1500 eiro pirmās vietas ieguvējiem, 1000 eiro – otro vietu ieguvušajai komandai, 500 eiro trešās vietas ieguvējiem).

Programmā būs dota iespēja izstrādāt un piedāvāt praksē piemērojamus un izmantojamus inovatīvus risinājumus, kas veicinātu personas vēlmi tālāk izglītoties, pilnveidoties un attīstīt savas prasmes un kompetences, kā arī mācīšanās procesu padarītu efektīvu un aizraujošāku.

Inkubācijas programmas "Iestartē nākotni" apraksts.

Inkubācijas programmas "Iestartē nākotni" nolikums un rīkojums par inkubācijas programmas apstiprināšanu.

Inkubācijas programmas "Iestartē nākotni" vienreizēju stipendiju par godalgotu vietu nolikums un vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu nolikuma apstiprināšanu.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.