Lai veicinātu pedagoģijas inovāciju idejas skolās, Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC kopā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti (LU PPMF) studentiem piedāvā noderīgu iespēju iegūt skolotāja pieredzi. Programmai “Skolotāja kurpēs II” aicināti pieteikties augstskolu studenti, kuri gatavi izmēģināt savus spēkus pedagoģijā.

Šobrīd Latvijā ir izteikts pedagogu trūkums, tādēļ LU jau otro reizi organizē inkubācijas programmu “Skolotāja kurpēs II”, lai motivētu studentus nākotnē kļūt par pedagogiem.

“Skolotājs ir tas, kas var iedvesmot un skolotājs ir tas, kas var iemācīt mācīties. Skolotāji ir tie, kas liek pamatus ikviena cilvēka tālākam mācīšanās un darba ceļam. Ar šo programmu mēs vēlamies parādīt dažādu jomu studentiem, ka skolotāja darbs var būt interesants un iedvesmojošs. Mēs gribam parādīt ceļu uz skolu un ļaut studējošajiem izbaudīt to, kā ir būt skolotājam? Ko nozīmē gatavoties nodarbībām, ko nozīmē sagatavot mācību materiālus un novadīt stundu? Mēs gribam ļaut studentiem izjust to īpašo gandarījumu, ko var sniegt ieinteresēti skolēni,” uzsver LU PPMF dekāne, profesore Linda Daniela.

Aicināts piedalīties jebkurš Latvijas Universitātes un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu students, kas studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa studiju programmās. Trīs mēnešu programmas ietvaros studenti darbosies komandās un piedalīsies pedagoģijas inovāciju radīšanā dažādās Latvijas skolās. Šogad uzsvars tiek likts uz digitālo rīku un interaktīvo mācību metožu izmantošanu. Dalībnieki var reģistrēties, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu līdz 2023.gada 5. februārim.

Reģistrācijas anketu var aizpildīt ŠEIT!

Lai veiksmīgāk tiktu izstrādāti jauni metodiskie materiāli, attīstīta tehnoloģiju un digitālo rīku pielietošana mācību procesā, studentiem tiks nodrošināts pieredzējuša eksperta atbalsts un noderīgas iedvesmas lekcijas. Tāpat, lai gūtu pedagoģisko zināšanu un prasmju pamatus, paredzēts LU PPMF studiju kurss “Mācību procesa metodika”. Tā nokārtošana nodrošina nepieciešamo pedagoģisko izglītību, kas ļauj uzsākt skolotāja darba gaitas.

Programmas rezultātā studentu komandas kopā ar ekspertiem būs izstrādājušas metodiskos materiālus par izvēlētajām tēmām savās specialitātēs jeb mācību priekšmetos. Katrs students būs novadījis vismaz vienu mācību stundu kādā no Latvijas skolām, izmantojot inovācijas un digitālās prasmes un attīstījis inovatīvas mācīšanas un mācīšanās spējas.

Saskaņā ar komisijas lēmumu tiks apbalvotas komandas, kuras attīstījušas inovatīvākās pedagoģijas idejas un izstrādājušas labākos metodiskos materiālus. Paredzētais stipendiju fonds ir 4500 EUR, kas tiks sadalīts starp visām programmu veiksmīgi beigušajām komandām.

Programmas nolikums ŠEIT. "Skolotāju kurpēs II" programma ŠEIT.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.