Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC aicina studentus piedalīties četru mēnešu inovāciju programmā “Zinātnes komunikācija”. Piesakies, iegūsti zināšanas, pieredzi un saņem balvas. Zinātne tiešsaistē – vienkārši par sarežģīto!

Dalība inovāciju programmā palīdzēs attīstīt stratēģisko domāšanu, komunikācijas spējas, uzņēmējspēju, prasmi “pārdot” savu ideju, piesaistīt finansējumu, kā arī veidot viegli saprotamu komunikāciju ar sabiedrību par zinātni un zinātniskiem pētījumiem.

Inovāciju programmas “Zinātnes komunikācija” dalībnieku komandām būs pieeja dažādiem pētījumiem un iespēja komunicēt ar pētījuma komandu, lai padziļināti izprastu pētījuma ideju un rezultātus. Komandas radīs idejas, kā par šiem pētījumiem veiksmīgāk komunicēt ar sabiedrību, jo par zinātni ir jārunā. “Zinātnes komunikācijas” programmā labāko komandu apbalvošanai ir paredzētas vienreizējās stipendijas par godalgotu vietu tām komandām, kuras saskaņā ar komisijas lēmumu īstenojušas labākās idejas un sasniegušas labākos rezultātus. Paredzētais stipendiju fonds ir 4500 EUR, attiecīgi 1. vietas ieguvēji saņems 2000 EUR, 2. vietas laureāti – 1500 EUR, 3. vietas ieguvēji – 1000 EUR.

Pasākumā var piedalīties jebkurš Latvijas augstskolas un koledžas students. Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu līdz 17.novembra plkst. 24.00. Reģistrācijas anketu var aizpildīt LU Inovāciju centra tīmekļa vietnē www.lumic.lu.lv vai šeit.

"Zinātnes komunikācijas" programma šeit.

"Zinātnes komunikācija" nolikums šeit.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.