Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC aicina studentus piedalīties četru mēnešu programmā “Vides inovāciju ģenerators”, kuras laikā radīs inovatīvus risinājumus izvēlētajām vides problēmām. Programmas dalībnieki izstrādās sākotnējos prototipus zinātniskās, tehniskās vai sociālās jomās.

Programma piedāvā iespēju strādāt ar pieredzējušiem ekspertiem un mentoriem no dažādām sfērām, lekcijas un praktiskas nodarbības, tīklošanās pasākumus, jaunuzņēmumu pieredzes stāstus un labāko ekoinovāciju komandai finansējumu tālākai idejas attīstībai, prototipēšanai un testēšanai.

Programmā var piedalīties jebkurš Latvijas Universitātes un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu students, kas studē bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa studiju programmās. Īpaši aicināti tiek STEM jomu studenti.

Studenti ir aicināti pieteikt jau gatavas idejas vai arī pieteikt dalību kādā no tēmām:

  1. Viedā enerģētika;
  2. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
  3. Resursu efektīva izmantošana un atkritumu apsaimniekošana;
  4. Klimata pārmaiņas (t.sk. transports, mobilitāte);
  5. Vides veselība (t.sk. gaisa, ūdens piesārņotājvielu ietekme uz cilvēka veselību);
  6. Vides komunikācija (t.sk. vides informācija, vides izglītība un sabiedrības līdzdalība).

Labāko komandu apbalvošanai ir paredzētas vienreizējās stipendijas par godalgotu vietu tām komandām, kuras saskaņā ar komisijas lēmumu attīstījušas interesantākās idejas un izstrādājušas labākos prototipus. Paredzētais stipendiju fonds ir 4500 EUR.

1. vietas ieguvēji saņems 2000 EUR;

2. vietas laureāti – 1500 EUR;

3. vietas ieguvēji – 1000 EUR.

 

Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu līdz 11. novembra plkst. 23.59. Reģistrācijas anketu var aizpildīt šeit.

Sīkāka informācija par programmu: šeit.

Programmas nolikums: šeit.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.