Latvijas augstskolu studenti jaunajā Finanšu ministrijas un Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC programmā “Komunikācijas Re:Vīzija” aicināti ģenerēt idejas sabiedrības informēšanai par zvērinātu revidentu darbu, attīstīt komunikācijas inovācijas un saņemt stipendijas par godalgotām vietas. Studentiem, kuri piedalīsies programmā, būs iespēja iegūt padziļinātas zināšanas par valsts pārvaldes institūcijām nepieciešamu aktuālu jautājumu skaidrošanu sabiedrībai un tās atsevišķām grupām.

Dalībnieki gūs prasmes socioloģisko pētījumu veikšanā, kā arī zināšanas par mūsdienīgas komunikācijas veidošanu ar dažādām sabiedrības grupām. Līdztekus studenti uzzinās vairāk par revīzijas jomu, to reglamentējošo likumdošanu Latvijā un Eiropas Savienības līmenī. Beidzot programmu, dalībnieki iegūs jaunas zināšanas, prasmes un kontaktus nozarē, kas var noderēt turpmākajā karjerā. 

Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 2022. gada 7. oktobrim plkst. 23.59. Veiksmīgi darbojoties programmā, studentu komanda saņems: 1., 2. un 3. vietas stipendiju (2000 eiro pirmās vietas ieguvējiem, 1500 eiro – otro vietu ieguvušajai komandai, 1000 eiro trešās vietas ieguvējiem). Programmas norises laiks no 10. oktobra līdz 5. janvārim.

“Vēlaties uzzināt, kas slēpjas aiz revidenta profesijas? Varbūt ir ieteikumi un redzējums, kā komunicēt vienkāršāk par sarežģīto? Ja atbilde ir “jā”, tad īstais brīdis ir pieteikties LU Inovāciju centra un Finanšu ministrijas programmā, kur studentiem būs iespēja strādāt pie savas idejas attīstīšanas un iepazīties ar jauniem cilvēkiem! Piedāvāsim lekcijas, profesionālus lektorus un komandas, savukārt no studentiem gaidīsim reālus piedāvājumus, kā uzlabot finanšu pārskatu lietotāju izpratni par zvērinātu revidentu ziņojumiem,” profesore Signe Bāliņa, LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja.  

“Komunikācija ir atslēgas vārds atklātas un sabiedrībai pieejamas valsts pārvaldes veidošanai, izmantojot piemērotas iesaistes formas un metodes. Prasme komunicēt vienkārši par sarežģīto ir efektīva dialoga pamats,” tēmas aktualitāti atzīmē Finanšu ministrijas pārstāve Tatjana Trenko.

Programmas nolikums un apraksts.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.