Programma jaunuzņēmumu (startup) attīstībai Microsoft for Startups programma piedāvā iespēju izmantot Azure mākoņa platformu, saņemt tehnisko atbalstu un biznesa konsultācijas, digitālo, tehnoloģiju un biznesa prasmju pilnveidošanu, mentoringu, piekļuvi partneru un investoru tīklam, līdz ar to arī plašākas biznesa attīstības iespējas. Pasākumu formāti:
  • Darbsemināri par inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām
  • Microsoft for Startup’s programmas realizēšana
  • Sadarbība ar lielākajām startup konferencēm Latvijā