Programma ekosistēmas attīstībai Programmas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un formālu sadarbību starp Latvijas valdību, nozari un akadēmisko vidi, lai stiprinātu vietējo IKT tirgu un veicinātu starpnozaru sadarbību valstī. Strādāt kopā, lai radītu jaunas darba vietas, uzņēmumus un veidotu jaunus inovatīvus risinājums.  Pasākumu formāti:
  • Pētniecības attīstības veicināšanas pasākumi
  • Kopienas un nozaru sanāksmēs
  • Jaunu mācību materiālu izstrāde
  • Domapmaiņas semināri
  • Praktiskās darbnīcas
  • Hakatoni