Zināšanu agora

Zināšanu agora ir iespēja pētniekiem un studentiem pasaulei prezentēt savus pētnieciskos darbus un ieinteresēt lielāku cilvēku skaitu zinātnē! Zināšanu agoru ir plānots raidīt tiešsaistē, kā arī nodrošināt pirms un pēc pasākuma publicitāti – visas prezentācijas tiks ierakstītas un tām tiks sagatavots video materiāls un ziņa presei. Tiek arī plānots intervēt pētniekus žurnālam Alma Mater.

Katras prezentācijas ilgums 7 – 8 minūtes.

Lai pieteiktos: līdz 11.septembrim jāiesūta īsu pētījuma aprakstu (pieteikuma forma pieejama zemāk). Pieteikums jānosūta Indrai Trofimovičai (e-pasts: indra.trofimovica@lu.lv).

Pieteikuma forma latviešu valodā

Pieteikuma forma angļu valodā