Iespēja turpināt digitālo prasmju pilnveidi

Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar Microsoft turpina pilnveidot Baltijas iedzīvotāju digitālās prasmes, organizējot virtuālās prakses, kas norisināsies no 15. aprīļa līdz 14. maijam.

Daudzi interesenti ar apņēmību piedalās Digitālo prasmju pilnveides programmā – kursā "Programmu un lietotņu izstrāde" gala eksāmenu ir veiksmīgi nokārtojuši 332 cilvēki no visām Baltijas valstīm, savukārt 17. martā šo jau kuplo skaitu vēl papildināja 713 kursu dalībnieki, kuri veiksmīgi nokārtoja eksāmenu kursā “Biznesa un datu analīze”. Loģisks turpinājums ir piedāvāt kursu dalībniekiem iespēju šīs jauniegūtās zināšanas izmēģināt praksē.

LU un Microsoft, kā arī partneri Lietuvā un Igaunijā uzrunās savus esošos un potenciālos sadarbības partnerus, kas varētu nodrošināt kursu dalībniekiem prakses vietas savos uzņēmumos. Prakšu laikā praktikanti apstrādās, modelēs un vizuāli uzskatāmā veidā attēlos uzņēmuma piedāvātos datus, veidos statistiskos pārskatus, izstrādās inovatīvas lietotnes un sarunbotus, kā arī veidos datu plūsmas uzņēmuma procesu vienkāršošanai un automatizēšanai.

Prakses notiks uzņēmumu mentoru vadībā, kas tiks apmācīti pēc speciāli šīm praksēm izstrādātas metodoloģijas. Latvijas Universitāte prakses laikā nodrošinās iespēju praktikantiem apgūt vairākas apmācības pašizaugsmei un prakses sekmīgai norisei.

Potenciālie praktikanti, kas būs veiksmīgi nokārtojuši gala eksāmenu kādā no kursiem, par iespējām piedalīties praksēs tiks informēti individuāli. Reģistrācija atvērta no 22. marta. Lai reģistrētos praksei, ej uz saiti https://ieej.lv/JrXud