Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 5.septembris Riga AI, ML & bots Meet up
 • 12.septembris Riga AI, ML & bots Meet up
 • 20.septembris Riga AI, ML & bots Meet up

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 13.septembris LUMIC 1.gada jubilejas pasākums
 • 14.septembris LIKTA sanāksme

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 30.augusts Datu analītikas izaicinājums

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 10.jūlijs LIKTA sanāksme
 • 11.jūlijs Projekta “Smart Women” partneru starptautiskā sanāksme
 • 20.jūlijs VARAM mediju brokastis

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 6.jūlijs LU Studentu inkubatora Blockchain Meet up
 • 11.jūlijs Riga AI, ML & bots Meet up

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 5.jūnijs Microsoft klienta pasākums
 • 6.jūnijs Tikšanās ar Francijas vēstniecības pārstāvjiem
 • 19.jūnijs Pasaules zinātnieku kongresa vēsturnieku tikšanās
 • 20.jūnijs Microsoft partnera pasākums
 • 27.jūnijs Tikšanās ar Junior Achievement Europe pārstāvjiem

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 21.jūnijs Riga AI, ML & bots Meet up

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 2.maijs Microsoft partnera pasākums
 • 9.maijs Latvijas valsts mežu rīkots darbseminārs
 • 10.maijs Microsoft partneru pasākums
 • 11.maijs 4. pētnieku un studentu konference
 • 15.maijs LIAA medicīnas tehnoloģiju seminārs
 • 24.maijs KISC rīkota starptautiskā konference “Radošums. Radošs bibliotekārs, radošā bibliotēkā”
 • 30.maijs Tikšanās ar ASV kongresa pārstāvjiem

Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

 • 7. maijs ASV vēstniecības izglītojoša lekcija skolēniem IPR dienas ietvaros

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 9.maijs Riga AI, ML & bots Meet up
 • 25.maijs Datu analītikas seminārs

Programma jaunuzņēmumu (startup) attīstībai

 • 31.maijs Microsoft for Startups meet-up un darbseminārs

·

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 10.aprīlis Meetup IT Projektu vadība (Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija)
 • 11.aprīlis VARAM seminārs
 • 17.aprīlis Dānijas izglītības ministrijas pārstāvju tikšanās ar LU un Inovāciju centru
 • 18.aprīlis Pasaules zinātnieku konferences launch pasākums (piedalās Izglītības ministrs)
 • 19.aprīlis Darbseminārs Mašīnmācīšanās stratēģijas izveide uzņēmumā
 • 26.aprīlis Seminārs “IT un GDPR” (FKTK)

Programma jaunuzņēmumu (startup) attīstībai

 • 25.aprīlis Microsoft for Startups programmas prezentācija. Panāc izrāvienu biznesā

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 5. aprīlis Datu analītikas izaicinājums (Microsoft un E&Y)
 • 17.aprīlis Riga AI, ML & bots Meet up 

Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

 • 19.aprīlis Projekta Minecraft skola noslēguma pasākums
 • 26.aprīlis Digitālās prasmes karjeras izaugsmei. Kā konkurēt ar robotiem darba tirgū? (Jauniešu organizācija “GoBeyond” sadarbībā ar Microsoft un Accenture)

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 2. marts: CSP Tier 2: Microsoft partneru seminārs (TVG + Telia)
 • 13. marts: BALTA Stratēģiskā sesija
 • 27. marts: LIKTA ģenerālā asambleja
 • 28. marts: Microsoft klientu darbseminārs (sadarbībā ar Airbaltic)
 • 29. marts:  Microsoft partneru pasākums (TVG)

Programma jaunuzņēmumu (startup) attīstībai

 • 7. marts: Digital Freedom Festival meetup

Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

 • 5. marts: Datu analītikas izaicinājums (Microsoft un E&Y)

Datu izmantošana problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā ir viens no izaicinājumiem kā privātajā sektorā, tā arī publiskajā pārvaldē. Tādēļ ir būtiski, ka gan publiskās pārvaldes profesionāļi, gan datu analītiķi apmainās ar zināšanām un iegūst pieredzi datu analīzē un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanā. Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Ernst & Young Baltic” un Riga AI, ML & bots meetup organizē datu analīzes semināru “Datu analītikas izaicinājums: datu analīzes scenāriji publiskajā pārvaldē”. Seminārs veidots, definējot praktiskus datu analīzes uzdevumus, ar mērķi apgūt dažādas datu analīzes pieejas – sākot no interaktīvas datu analīzes līdz pat mašīnmācīšanās (Machine Leraning) un neirona ķēžu (Neural Networks) izmantošanai.

 • 8. marts: RPA Hackathon sadrabībā ar Aldi Ērgli (automation and programming)
 • 27. marts: Tilde meetup par virtuālajiem asistentiem

Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

 • 19.-22.marts: Pasākumi All Digital week ietvaros (sadarabībā ar LIKTA un VARAM)
 • 22. marts: Minecraft skola – nodarbība skolēniem un skolotājiem

Programma ekosistēmas attīstībai

 • 21. februāris: LU Medicīnas fakultātes konference
 • 23. februāris: tikšanās ar VARAM

Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

 • 1. februāris: Minecraft skola – apmācība skolēniem un skolotājiem
 • 14. februāris: Ēnu diena
 • 15. februāris: Minecraft skola – apmācība skolēniem un skolotājiem

Programma jaunuzņēmumu (startup) attīstībai

 • 7. februāris: pasākumi Techchill 2017 konferences ietvaros (darbseminārs un “bootcamp” TOP 50 jaunuzņēmumiem)

Jaunuzņēmumu (start up) atbalsta semināri un pasākumi, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem profesionāli sagatavoties un pozicionēt savu biznesu investoriem. Sadarbojamies ar jaunuzņēmumu darbību atbalsta organizācijām.

 • 7. februāris: Riga AI, ML & bots Meet up
 • 14. februāris: Azure Cloud meet up 
 • 21. februāris: Riga AI, ML & bots Meet up

  Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

  • 3. janvāris Riga AI, ML & bots Meet up
  • 11. janvāris Riga AI, ML & bots Meet up
  • 17. janvāris Riga AI, ML & bots Meet up
  • 30. janvāris Riga AI, ML & bots Meet up

  Programma ekosistēmas attīstībai

  • 10. janvāris Microsoft sadarbības partneru pasākums
  • 11. janvāris tikšanās ar Latvijas Meži pārstāvjiem par sadarbības iespējām
  • 16. janvāris tikšanās ar Latvijas Komercbankas asociācijas pārstāvjiem
  • 18. -19. janvāris darbseminārs “Datu ezera izveide savlaicīgai plaušu vēža prognozēšanai”
  • 24. janvāris tikšanās ar Microsoft Philantrophies in CEE pārstāvi
  • 25. janvāris Microsoft klientu pasākums
  • 26. janvāris Latvijas Komercbanku asociācijas pasākums (Discussion on the Future regulation of remote electronic identification and onboarding)
  • 27. janvāris tikšanās ar LU studentu inkubatoru par sadarbības iespējām
  • 30. janvāris LIKTA seminārs 

  Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

  • 20. janvāris Minecraft skola – apmācība skolotājiem

  Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

  • 6.decembris Riga AI, ML & bots Meet up
  • 11.decembris Meet up kopā ar Viktoru Meirānu

  Programma ekosistēmas attīstībai

  • 1.decembris Microsoft Partneru pasākums (TVG)

  Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

  • 12.decembris Skype klasei “O365 izglītībai” kopā ar Viktoru Meirānu

  Digitālo prasmju veicināšanai LUMIC tiek organizētas klātienes un virtuālās apmācības dažādām datorprogrammām – datu analītikas rīks Power BI un Office365. Apmācību mērķis ir dot vidusskolēniem praktiskas iemaņas un zināšanas dažādu risinājumu izmantošanai pildot skolas uzdevumus, kā arī popularizēt eksaktās zinātnes un IKT nozari jauniešiem.

  • 2.- 15.decembris Pasākumi Programmēšanas stundas(Hour of Code) ietvaros

  Gatavojoties Baltijas valstu 100 gadu jubilejai, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolēni starptautiskās kampaņas «Programmēšanas stunda» (Hour of Code) ietvaros iecienītajā Minecraft vidē izstrādāja vīziju, kā viņu valsts varētu izskatīties tuvākā vai tālākā nākotnē. Nevalstiskās organizācijas Look at the World un uzņēmuma Microsoft organizētajam konkursam, kas norisinājās decembra sākumā, varēja pieteikties ikviens bērns vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

  • 20.decembris Siguldas vidusskolas skolēnu viesošanās Inovāciju centrā 

  Lai veicinātu skolēnu digitālo pratību, Inovāciju centrs piedāvā iespēju skolām pieteikties vizītei. Viesošanās ietvaros ar skolēniem tiekas Microsoft un Microsoft partneru pārstāvji, lai iepazīstinātu un izglītotu jauniešu par tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu gan mācību procesā, gan ārpus skolas aktivitātēs. 

  • 20.decembris Minecraft skolas atvēršanas pasākums (sadarbībā ar Datorzinību centru)

  Tehnoloģiju uzņēmumi "Microsoft Latvia" un "Datorzinību centrs" sākuši unikālu izglītības projektu "Minecraft skola", kas paredz apgūt dažādu mācību priekšmetu vielu mūsdienīgā veidā – izmantojot virtuālu vidi. Projekta mērķis ir, izmantojot alternatīvas metodes, padarīt skolēnu izglītības procesu daudzveidīgāku un tādējādi veicināt skolēnu interesi par mācībām.

   

  • 21.decembris Brīvskolotāju digitālās platformas atvēršanas pasākums ( sadarabībā ar Two Wheels un Datorzinību centru)

  Radot skolēniem jaunu veidu, kā interesanti apgūt skolas mācību programmu, izveidota Latvijā pirmā "2 Ratu Brīvskolotāju digitālā platforma" . Izmantojot platformu, Brīvskolotāji, ceļojot pa pasauli, virtuāli ved līdzi neskaitāmus skolēnus un iepazīstina viņus ar dažādu valstu iedzīvotājiem, kultūru, vēsturiskām celtnēm un dabas brīnumiem.

   Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

   • 2. novembris Riga AI, ML & bots Meet up
   • 8. novembris Riga AI, ML & bots Meet up
   • 23. novembris Datu analītikas izaicinājums

   Datu izmantošana problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā ir viens no izaicinājumiem kā privātajā sektorā, tā arī publiskajā pārvaldē. Tādēļ ir būtiski, ka gan publiskās pārvaldes profesionāļi, gan datu analītiķi apmainās ar zināšanām un iegūst pieredzi datu analīzē un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanā. Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centrs sadarbībā ar Riga AI, ML & bots meetup organizē datu analīzes semināru, kura ietvaros dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja, darbojoties komandās, izveidot definētas problēmas risinājumu.

   • 29.novembris Riga AI, ML & bots Meet up

      Programma ekosistēmas attīstībai

      • 7. novembris Tikšanās ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem
      • 8. novembris Microsoft partneru  pasākums (Belam)
      • 9. novembris AmCham Business After Hour pasākums (AmCham biedriem)
      • 10. novembris LIKTA valdes sēde
      • 18.-20. novembris “Staro Rīga” pasākums

      Inovāciju centrā tiek rīkoti publiskie vai “atvērto durvju” pasākumi, lai sniegtu iespēju ikviena interesentam iepazīties ar centra darbību, kā arī uzzināt par jaunākajām tehnoloģiju risinājumiem, kuri izstrādāti Latvijā un pieejami ikvienam iedzīvotājam.

      • 21. novembris ASV kongresmeņu vizīte

      Programma jaunuzņēmumu (Startup) attīstībai

      • 26. novembris Digital Freedom Festival “500 startup’s pitch” pasākums (TOP 15 jaunuzņēmumiem)

      Jaunuzņēmumu (start up) atbalsta semināri un pasākumi, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem profesionāli sagatavoties un pozicionēt savu biznesu investoriem. Sadarbojamies ar jaunuzņēmumu darbību atbalsta organizācijām.

      Programma jaunu digitālo prasmju attīstīšanai

      • 10. oktobris Skype klasei “Datu analītika” kopā ar Aldi Ērgli

      Digitālo prasmju veicināšanai LUMIC tiek organizētas klātienes un virtuālās apmācības dažādām datorprogrammām – datu analītikas rīks Power BI un Office365. Apmācību mērķis ir dot vidusskolēniem praktiskas iemaņas un zināšanas dažādu risinājumu izmantošanai pildot skolas uzdevumus, kā arī popularizēt eksaktās zinātnes un IKT nozari jauniešiem.

      Programma lietotņu un risinājumu izstrādei

      • 26. oktobris Riga AI, ML & bots Meet up
      • 27. oktobris Meet up DigiCom 

      13. septembris MIC atklāšanas pasākums 

      13. septembris darbseminārs “Mākoņstratēģija. Labās prakses piemēri”

      29. septembris Microsoft Partneru diena

      29. septembris Eiropas Zinātnieku nakts pasākums