Esam priecīgi paziņot, ka ir uzsākta inovāciju un uzņēmējdarbības programma studentiem “No biznesa idejas līdz savam uzņēmumam”, ko veido Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar Baltijas Datoru Akadēmiju (BDA).

Projektā piedalās tie studenti, kuriem jau ir sava biznesa ideja agrīnā attīstības stadijā. Idejas ir ļoti dažādas un inovatīvas, sākot no apdrukas pakalpojumu sniegšanas, interaktīvās grāmatas izveides, mobilās aplikācijas izstrādes, līdz pat uz saules baterijām darbināmu ūdens sūkņu ražošanas.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanu, inovatīvu ideju attīstību, kā arī atbalstīt topošos uzņēmējus, nodrošinot visu nepieciešamo veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

Projekta ietvaros programmas dalībnieki:

  • komunicē ar ekspertiem-mentoriem jeb pieredzējušiem uzņēmējiem, kas sniedz vajadzīgo atbalstu iecerētās biznesa idejas realizēšanai;
  • piedalās 4 praktiskajās darbnīcās, ko organizē BDA;
  • pilnveido savas tīklošanās prasmes un dalās pieredzē ar citiem līdzīgi domājošajiem.

Praktiskās darbnīcas tiek veidotas ar mērķi, lai sniegtu iespēju programmas dalībniekiem pilnvērtīgi nostiprināt esošās zināšanas un iegūt nepieciešamās prasmes, tā pārliecinoši sperot soļus uzņēmējdarbības pasaulē. Pirmās darbnīcas ietvaros tiks pilnveidota emocionālā inteliģence, apgūta stresa pārvaldība, pārmaiņu vadība, izprasti aizsardzības mehānismi. Otrajā darbnīcā uzsvars tiek likts uz personības attīstību un personīgo mērķu izvirzīšanas rīku praktisku apguvi. Trešā darbnīca paredz līderības prasmju pilnveidi, savukārt noslēdzošajā nodarbībā varēs attīstīt un nostiprināt savas pārliecināšanas, problēmu risināšanas, efektīvas lēmuma pieņemšanas prasmes.  

Projekts ilgst no 16. oktobra līdz 21. novembrim. Kopskaitā tajā piedalās 28 studenti.

Noslēgumā, prezentējot žūrijas komisijai programmas ietvaros paveikto, labākie studenti saņems naudas balvu. 

Vēlam ikvienam programmas dalībniekam panākumus un izdošanos ceļā uz savas biznesa idejas realizēšanu un uzņēmējdarbības attīstīšanu! 

Programma tiek organizēta Latvijas Universitātes projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” Nr. 1.1.1.3/A/18/007 ietvaros un tiek daļēji finansēta no šī projekta.