Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC 20.–22.oktobrim organizēja sporta un aktīva dzīvesveida hakatonu “SportLab 2023”. Trīs dienu ideju ģenerēšanas maratonā profesionālu ekspertu vadībā komandām bija iespēja radīt jaunas, ilgtspējīgas un inovatīvas idejas par digitālajiem rīkiem sportā.

Studenti darbojās grupās, kurās strādāja pie dažādām problēmām, to definējuma un risinājuma ieviešanas plāna. Hakatona laikā tapa prezentācijas, kurās studenti parādīja dažādu ideju realizāciju. Dalībniekiem bija iespēja, sadarbojoties ar citiem studentiem, mentoriem un sporta jomas ekspertiem, radoši izpausties un radīt inovācijas.

Atzinīgi novērtētie dalībnieki saņēma motivējošu stipendiju. Hakatonā 10 komandu konkurencē  1. vietu un 1500 eiro vienreizējo stipendiju ieguva studentu komanda “E kvadrātā“ (dalībnieki:  Elīna Krēmere un Elizabete Marta Purviņa). Komanda piedāvāja savu veidoto risinājumu – interaktīvo spēli “Roadgames skolām”.

2. vietu un 1000 eiro vienreizējo stipendiju ieguva studentu komanda “Divatā” (dalībnieces: Sabīne Plauka un Sandra Solvita Bērziņa). Dalībnieces piedāvāja aplikāciju aktīvam dzīvesveidam ārpus sporta stundām – lietotni “Čempiņš”.

Savukārt 3. vietu un 500 eiro vienreizējo stipendiju ieguva komanda “FitQuest” (dalībnieki: Silvestrs Irmejs, Ēriks Jānis Ejubs un Dāvids Ulfs Ansons), kuri piedāvāja uz psiholoģiju balstītu aplikāciju ar mērķi motivēt skolēnus sportot.

Kopumā hakatonā pieteicās 30 dalībnieki, nokomplektējot 10 komandas, kuras risināja šādus problēmjautājumus:

  • Digitālo rīku lietošana sporta stundās;
  • Sporta inventārs sporta stundās;
  • Novērtēšana;
  • Ideāla sporta stunda jeb sporto visi;
  • Fiziskas aktivitātes veicinoša vide;
  • Sports sākumskolā.

Hakatona dalībniekiem bija iespēja uzklausīt jomas ekspertus, kā arī dienas beigās idejas tika prezentētas sporta hakatona “SportLab 2023” žūrijai, kas sniedza katras komandas idejas novērtējumu. Kompetentās žūrijas sastāvā bija LU rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos un LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja, Prof. Signe Bāliņa, LU Inovāciju centra LUMIC vecākā eksperte Živile Krēsliņa un LU PPMF studiju programmas “Sporta treneris” direktors Rihards Parandjuks.

Paldies ikvienam studentam, ekspertiem un žūrijai par piedalīšanos un ieguldīto darbu!

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.