Lai veicinātu jaunāko tehnoloģiju efektīvu izmantošanu augstākajā izglītībā, paaugstinātu docētāju un studējošo digitālās kompetences, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Daugavpils Universitātē (DU) izveidotas tehniski identiskas hibrīdauditorijas. Tās veicinās attālināto eksaminācijas procesu veikšanu, nodrošinās interaktīvu digitālā satura pasniegšanu, kā arī studiju pētnieciskā procesa nodarbību un semināru pasniegšanu vienlaicīgi uz vietas un attālināti. Pilnveidots arī digitalizācijas procesam nepieciešamais aprīkojums LBTU Malnavas koledžā.

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) profesors Ilmārs Dukulis informē, ka šī ir viena no aktivitātēm plašākā studiju procesa digitalizēšanā, kas tiek īstenota projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”. Citās projektā iesaistītajās augstskolās – Ventspils Augstskolā (VeA), Latvijas Universitātē (LU) un Biznesa augstskolā Turība – līdzīgas auditorijas ierīkotas jau iepriekš, tādējādi tiks būtiski uzlabota visu iepriekšminēto augstskolu sadarbība dažādu kursu pasniegšanas un eksaminācijas jomās, kā arī būtiski stiprinās studējošo un docētāju digitālās prasmes.

LBTU, RTA un DU hibrīdauditoriju risinājumā iestrādāta ieraksta, video producēšanas un straumēšanas sistēma, tādējādi nodrošinot ierakstus gan satura apguvei tiešsaistē, gan šo ierakstu vēlākai apstrādei un izvietošanai e-studiju sistēmās.

“Auditorijā nodrošināta video saziņa starp augstskolām līdz pat 4K izšķirtspējā, lekciju un semināru ierakstīšana, eksperimentu rādīšana attālināti izmantojot dokumentu kameru, kvalitatīva audio saziņa izmantojot pasniedzēja un studentu mikrofonu stacijas, satura prezentēšana no studentu portatīvajiem datoriem bezvadu režīmā. Auditorijas vadībai izmantots skārienjūtīgs panelis ar lietotāja saskarni latviešu un angļu valodā, kas vienkāršo iekārtu vadību, padarot to izmantojamu ikdienas lekcijām bez IT speciālistu klātbūtnes. Auditorijā izvietoti divas 4K interaktīvās skārienjūtīgās tāfeles, priekšskatījuma displejs, kurā pasniedzējs redz visus video avotus vienlaicīgi, kā arī divas 4K izšķirtspējas PTZ kameras, kuras automātiski pagriežas ieslēgtā mikrofona virzienā,” par hibrīdauditorijas tehnisko aprīkojumu stāsta LBTU IT un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs Edmunds Korzunovs.

Šobrīd turpinās lietotāja instrukciju un metodisko materiālu izstrāde, lai jaunās auditorijas būtu pieejamas un “draudzīgas” visiem mācībspēkiem, kuriem nepieciešams ne tikai vadīt nodarbības vai seminārus hibrīdrežīmā, bet arī vienkārši sagatavot interaktīvus mācību materiālus izmantošanai gan attālinātajām studijām, gan tiešajā komunikācijā ar studējošajiem, tādējādi dažādojot mācību metodes.

“Analizējam un testējam hibrīdauditorijas aparatūru un programmatūru un tās pamatiestatījumu piemērotību studējošo uzmanības noturēšanai studiju procesā, lai nodrošinātu attālinātā mācību procesa labās prakses ieteikumus apgaismojumam un skaņai, kameru un mikrofonu ieslēgšanai/izslēgšanai un “sekošanai” runātājam, dažādu avotu attēlošanu tiešsaistes saziņas platformās un interaktīvu materiālu izmantošanu. Eksperimentējam ar aprīkojumu, lai īstenotu virtuālas vizītes, laboratorijas darbus, iespējas tiešsaistē veidot krustvārdu mīklas, izmantot spēles elementus, testus, aptaujas u.tml.,” stāsta I. Dukulis.

Profesors skaidro, ka daudzu valstu pētnieku pandēmijas pieredze liecina par būtiski zemākiem izglītošanās rezultātiem attālinātā mācību procesa laikā. Īpaši tas novērots programmās un kursos, kur neiztrūkstoša procesa sastāvdaļa ir laboratorijas un praktiskie darbi.

“Mums jāsaprot, ka izglītošanās process vairs nekad nebūs tāds kā agrāk, jo to ietekmē ne tikai ar pandēmiju saistīti ierobežojumi, bet arī ģeopolitiskie faktori. Īstenojot hibrīdizglītības pieeju, LBTU mērķis ir nodrošināt izglītojamajiem plašākas iespējas elastīgai un personalizētai apmācībai, paaugstināt pasniegšanas kvalitāti un stiprināt saikni starp akadēmiskajām aprindām un nozari. Izmantojot virtuālās realitātes risinājumus, izstrādājot mūsdienīgus mācību materiālus u.tml., iespējams panākt “dzīvajām” nodarbībām maksimāli tuvu efektu, tādējādi radot iespēju studēt arī tiem, kuri nevar atrasties auditorijā veselības, attāluma vai citu iemeslu dēļ,” stāsta I. Dukulis

Papildus citā projekta aktivitātē 37 LBTU mācībspēki 42 studiju kursos integrējuši digitalizācijas risinājumus. Paredzams, ka viedo tehnoloģiju piesaiste, hibrīdauditoriju izveide, pasaules labas prakses pārņemšana un jaunu kursu izveide mainīs mācīšanas un mācīšanās pieredzi, jo docētāji būs daudz vairāk attīstīti un būs guvuši jaunas zināšanas IT jomā, līdz ar to studējošajiem būs iespēja apgūt mācību materiālus jaunās, digitāli pilnveidotās telpās un ar viedākām tehnoloģijām.

Aktivitāte norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2 052 269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.