2022.gada rudenī Latvijas augstskolu studenti tika aicināti ģenerēt idejas sabiedrības informēšanai par zvērinātu revidentu darbu, attīstīt komunikācijas inovācijas un saņemt stipendijas par godalgotām vietām Finanšu ministrijas un Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC programmā “Komunikācijas Re:Vīzija”. 2023.gada 4.janvārī norisinājās komandu gala prezentācijas vērtēšanas komisijai un tika sadalītas dalībnieku godalgotās vietas.

Programmas dalības kritērijus ir izturējušas piecas komandas. Komandu pētījumu tēmu lauks bija plašs – tika pētīta revīzijas procesa gaidu plaisa, aptaujāti revidenti, kā arī salīdzināta vairāku valstu atbildīgo institūciju mājaslapas, lai apjaustu cik viegli vai sarežģīti ir pasniegta informācija par revīziju.

Žūriju veidoja Finanšu Ministrijas grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktora vietniece, Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vadītāja Tatjana Trenko, Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC direktore Signe Bāliņa, LU BVEF Komunikācijas centra vadītāja un pētniece Evija Ansonska, komunikācijas konsultāciju uzņēmuma “LEAD. Korporatīvā komunikācija” stratēģiskā konsultante Inga Latkovska un LU Inovāciju centra LUMIC pārstāve Indra Trofimoviča.

Finālā žūrija noteica 3 labākās komandas, kuras cīnījās par balvu fondu 4500 EUR apmērā.

  • 1.vieta komandai “Revīzijas VOLVO” 2000EUR (dalībnieki: Lūcija Ceicāne);
  • 2.vieta komandai “Gaidu plaisa sabiedrībai” 1500 EUR (dalībnieki: Alina Feodorova, Eva Ķeruže, Nellija Repina);
  • 3.vieta komandai “Komunikācijas modeļi” 1000 EUR (dalībnieki: Aija Cepliša, Karīna Arhipova, Krista Baranova, Rita Žabaļuna).

Pirmās godalgotās vietas ieguvēju komanda “Revīzijas VOLVO” piedāvāja inovatīvu un ilgtspējīgu  komunikācijas veida izveidi jeb Revīzijas dienu.

Komandām darbā palīdzēja trīs ekspertes - LU Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta pētniece Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas lektore Kristīne Bērziņa, Banku augstskolas un biznesa augstskolas Turība lektore Gita Janševica un LU Inovāciju centra LUMIC projektu vadītāja Anta Klepecka.

Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC saka lielu paldies programmas dalībniekiem, gan visiem iesaistītajiem programmas veidošanā un darbībā.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.