Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC vecākā eksperte Indra Trofimoviča pirmo reizi savus eksperta spēkus komandas mentorēšanā izmēģināja LU studiju kursu digitalizācijas programmā. Tā bija absolūti jauna pieredze un milzīgs ieguvums viņai pašai. I. Trofimoviča aicina visus studentus, kas jebkad ir dzirdējuši par LUMIC aktivitātēm: ”Nebaidieties un mēģiniet – šīs programmas ir lielisks rīks pašizaugsmes veicināšanai!”

Jauna pieredze un ieguvumi

Līdz šim biju bijusi dažādu kultūras pasākumu eksperta vai žūrijas pārstāvja lomā. Kad sāku strādāt un veidot LU Inovāciju grantu aktivitātes studentiem, tad radās priekštats, ko nozīmē būt ekspertam šāda veida pasākumos un izmēģināju savus spēkus būt par komandu mentoru vai ekspertu.

Darbs ar studentiem ir abpusējs ieguvums visiem

Pirmo reizi savus eksperta spēkus studentu komandu mentorēšanā izmēģināju digitalizācijas projektā. Tā bija absolūti jauna pieredze un milzīgs ieguvums man pašai. Jaunā paaudze nāk ar jaunām zināšanām un jaunām prasmēm. Es varu iedot savas zināšanas – kā ko darīt un kur ko meklēt, bet studenti to pašu dara citādāk un pielieto daudz jaunu veidu, līdz ar to šis process ir abpusējs ieguvums mums visiem.

Mēģināt un uzsākt

Pats svarīgākais ir nebaidīties mēģināt un uzsākt. Nezināmais vienmēr biedē, piemēram, nopietnie programmu nosaukumi vai vārds hakatons. Var šķist, ka nebūsi pietiekami prasmīgs, lai piedalītos. Tomēr galvenais ir izmēģināt un saprast, ka jebkurš to var un tas iedod drosmi, ļauj apzināties, ka spēj daudz vairāk, nekā pats sākumā biji domājis. Ieguvums ir milzīgs, jo vari izkāpt no savas komforta zonas, bet šī vide ir droša un paver jaunas iespējas. Arī LUMIC atbalsts ir būtisks – lekcijas par konkrēto tematiku, mentori, kas sniedz atbalstu, motivāciju un ir blakus. Protams, ir arī stipendijas un naudas balvas, tomēr uzskatu, ka materiālais bonuss ir mazāk vērtīgs salīdzinoši ar pieredzi un zināšanām, ko vari iegūt.

Būt atklātam

Ekspertam ir svarīgi būt atklātam, runāt un komunicēt. Studentiem jau ir tikpat bail kā ekspertam, tajā brīdī, kad stāvi pretī komandai un šķiet, ka varbūt students zina pat vairāk. Patiesībā visi tajā brīdi  ir vienlīdzīgi un svarīgākais ir komunicēt, jo arī es varu nezināt visu, tomēr šī mijiedarbība ir atslēga uz izcilu sadarbību.

Pateicība – lielākais apbalvojums

Labākā sajūta  bija, kad studentu komanda man atļāva ielūkoties sava individuālā darba procesā. Man tas nozīmēja ļoti daudz, jo tas parādīja, ka viņi man uzticas. Ļoti silta sajūta rodas tad, kad studenti gala produkta prezentācijā pasakās ekspertam un piemin, ka viņš ir daudz palīdzējis un virzījis pareizajā gultnē – man šī ir tā lidojuma sajūta, ko studenti spēj man iedot.

 

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstam