Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC projektu vadītāja Anta Klepecka par ekspertu kļuva dabiski – vienā brīdī programmu bija tik daudz, ka vajadzēja palīdzēt darbā ar tām kā ekspertam. Vairāk par to, kā A. Klepeckai šis ieinteresēja un kā Anta kļuva par ekspertu – gan hakatonos, gan studentu inkubācijas programmās – lasi intervijā.

Darbs ar studentiem

Darbs ar studentiem ir dinamisks un interesants. Katrai studentu komandai, katram studentam ir jāatrod sava pieeja – individualizēta. Mūsdienās katram jaunietim vajag savu saziņas veidu. Jāatrod labākais komunikācijas un sastrādāšanās veids katrai komandai. Vienam produktīvāki ir rīti, citam vakari, vienam vajag klātienē, citam neklātieni, cits vēlas izmantot Whatsapp, cits  Zoom platformu. No komunikācijas viedokļa tas ir ļoti dinamisks, bet interesants process, ieķlaujot arī dažādu grūtību pārvarēšanu, piemēram, sarežģījumi ar komandas motivāciju un savstarpējo sadarbošanos.

Mūsdienīga augstākā izglītība

Augstākā izglītība mūsdienās nav tikai teorētisku zināšanu apguve un prakse, bet tā ir arī savu spēku izmēģināšana, apvienojoties komandās, strādājot pie radošām inovācijām un idejām. Programmas, ko piedāvā LUMIC, ir ļoti iederīgas mūsdienu augstākajā izglītībā.

Būt zinošam dažādās jomās

Ekspertam ir jābūt neatlaidīgam un zinošam dažādās jomās – gan par projektu vadību, gan komandas vadību, gan par inkubācijas procesu kā tādu un noteikti jāspēj arī dažādos veidos komunicēt. Ja tā būtu īpašība, tad vēl minētu tādu iezīmi kā jauneklība, šī personības iezīme ļauj arī saliedēties ar jauniešiem, kas, savukārt, paver iespēju arī labāk sadarboties.

Dalībnieku emocijas

Sirsnīgākā un patiesākā emocija ir bijusi tad, kad vienā no hakatoniem mana komanda, kam biju eksperts, ieguva godalgoto 2. vietu un naudas balvu. Komandas dalībnieku emocijas – tās bija tik patiesas! Viņi man teica: “Anta, paldies Tev, paldies par visu, paldies, ka palīdzēji mūsu darbā!”. Tas bija fantastiski, un šī dēļ jau vien ir vērts kļūt par mentoru!

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.