"Scientia est potentia!" jeb "Zināšanas ir spēks!" – ar šādu vadmotīvu Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ar LU Inovāciju centra LUMIC atbalstu jau ceturto gadu organizē studentu zinātnisko konferenci "Elementum", kas šogad norisināsies no 2. līdz 3. decembrim LU Akadēmiskā centra Dabas mājā.

LU Studentu zinātniskās konferences galvenā organizatore LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studente Sabīne Liepniece norāda: “Piedalīšanās studentu zinātniskajā konferencē ir labs atspēriena punkts ikvienam studējošajam, kam ir interese par zinātni.” Dalība konferencē – tā ir iespēja iegūt pieredzi un kontaktus, pretendēt uz raksta publicēšanu krājumā, kā arī stipendijas saņemšanu profesionālajai attīstībai.

Dalībai konferencē līdz 2. novembrim var pieteikties ikvienas Latvijas augstākās izglītības iestādes students, aizpildot pieteikšanās anketu, kura pieejama konferences tīmekļa vietnē:konference.lusp.lv. Darbu var iesniegt kādā no trīs sekcijām: dabas, medicīnas un veselības zinātnes, humanitārās zinātnes un sociālās zinātnes.

Konferencē "Elementum" 2. un 3. decembrī tiksies studenti – zinātnieki, lai dalītos ar saviem atklājumiem un pētījumu rezultātiem. Papildus dalībnieku prezentācijām, varēs apmeklēt dažādas vieslekcijas. Klausītāji varēs uzzināt vairāk par interesējošajām tēmām, kā arī iesaistīties diskusijās un uzdot dalībniekiem jautājumus. Vairāk par konferences norisi un citiem saistošiem jautājumiem var uzzināt tīmekļa vietnē konference.lusp.lv, kā arī sekojot līdzi aktualitātēm sociālajos tīklos: Facebook (LU Studentu zinātniskā konference) un Instagram (@konference.lusp).

 

LU Studentu zinātniskā konference norisinās jau ceturto gadu un tajā ik gadu piedalās vairāki desmiti studentu, prezentējot referātu kādā no piedāvātajām sekcijām. 2021. gadā, pateicoties LU Inovāciju centra LUMIC atbalstam, mērķstipendijas sava pētījuma attīstīšanai pēc žūrijas vērtējuma saņēma 10 studentu. Tāpat konferences laikā uzstājas dažādi lektori, kas dalās savā pieredzē par darbu zinātnes jomās.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.