Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti (PPMF) iesaistīja studentus trīs mēnešu programmā, lai veiktu studiju kursu digitalizēšanu, izstrādājot mūsdienīgus e-kursus ar ekspertu atbalstu. Ar savu pieredzi par dalību programmā dalās komandas dalībnieks, LU PPMF maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” absolvents Normunds Pauders.Viņa komanda digitalizēja un pilnveidoja studiju kursu – “Pedagoģisko procesu tiesiskie aspekti izglītībā”.

Kādēļ izvēlējāties piedalīties programmā “Studiju kursu digitalizācija”?

Ar Moodle platformu strādāju desmit gadus, līdz ar to man jau bija pieredze un es zināju, ka nebūs jāvelta ļoti daudz laika, lai apgūtu ko pilnīgi jaunu. Tobrīd arī studēju LU PPMF maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, un vēlējos pielietot iegūtās zināšanas un nolēmu, ka tā ir lieliska iespēja piedalīties programmā, kur es varētu dalīties ar savu skatījumu par mūsdienīgu kursu izveidi un pilnveidošanu. Protams, vēlējos arī jaunu pieredzi, ko  rezultātā arī ieguvu no šīs programmas sadarbībā pasniedzējiem un ekspertiem.

Kas bija izaicinošākais un labākais šajā pieredzē ? 

Izaicinošākais bija tas, ka mūsdienās ir daudz un dažādi rīki, bet tomēr jāizmanto konkrēts rīks, lai, piemēram, profesors pēc tam varētu šos materiālus apgūt un izmantot mērķtiecīgi un ar pievienoto vērtību. Izaicinošākais – atjaunot šos kursus, lai tie būtu mūsdienīgi un profesoriem būtu ērti tos labot, nebūtu liels papildus slogs, ko rada tehnoloģijas un jaunas platformas. Tāpat izaicinoši ir konsekventi pieturēties pie vienotā stila, kā arī veiksmīga sadarbība ar komandas biedriem. Biju uzņēmies komandas vadītāja lomu, lai komanda spētu izcili darboties.

Kāda ir komandas darba atslēga, lai nonāktu līdz veiksmīgam rezultātam?    

Komandas lomu sadalījums, izmērāmi uzdevumi, iknedēļas sapulces, kā arī atgriezeniskā saite no ekspertiem pirms gala nodevuma.

Vai finansējums bija noderīgs un veicināja motivāciju?

Noteikti jā, es biju students un strādāju, šis finansējums bija liels motivators, lai iesaistītos. Ja man nebūtu pieredze, būtu tikai students un nebūtu šī finansējuma, tad ļoti šaubos vai piedalītos, stipendija ir patiesi liels motivators.

Svarīgākās kompetences, īpašības, kurāmjāpiemīt, lai veiksmīgi piedalītos šādos pasākumos?   

Manuprāt, jābūt IKT un digitālajām prasmēm, kā arī analītiskai domāšanai. Faktiski jāspēj adaptēties jaunu rīku lietošanai. Piemēram, ja kāds ko nezina, es parādu kā to var izdarīt, nevis katru reizi daru citu vietā. Tāpat jāpiemīt arī izpētes prasmēm, lai zinātu, kur atrast informāciju, kāarī prasmei prezentēt  savu veikumu un idejas.

 

Pasākums tika organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.