Līdz jaunā studiju gada sākumam studenti izstrādās virtuālo palīgu jeb čatbotu, kas tik piedāvāts Latvijas Universitātei (LU), asistējot un sniedzot atbalstu uzziņu iegūšanai par studiju procesiem. Virtuālā asistenta izstrādei Inovāciju centrs LUMIC izstrādāja izglītojošu un iesaistošu programmu, kurā tika piesaistīti motivētākie studenti. Ar saviem iespaidiem dalās viena no programmas komandām – Anastasija Galkina, Laima Niedra, Luīze Anelija Bīgele un Monta Monta Krista Dervina.

Kas Jūs mudināja piedalīties pasākumā?

“Apgūt jaunas zināšanas un stipendija bija lielākie motivatori”, atzīst Anastasija. Viņas sacīto papildina arī komandas biedre: “Izstrādājot savu bakalaura darbu man radās pirmie iespaidi un zināšanas par virtuālajiem sarunu biedriem, tie sniedz daudz ko labu un spēj atbalstīt cilvēkus. Tieši šī programma ļauj ieraudzīt, kā tas ir mācīt un izveidot virtuālo sarunu biedru,” papildina Laima.

Kā Jūs vērtētu savu pieredzi “Čatbotu programmā”? 

Programmā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, ja iepriekš ko šādu neesi darījis, tad vienmēr viss tiek izskaidrots un parādīts, var uzdot jautājumus, uz kuriem vienmēr tiek saņemtas atbildes. Viens no lielākajiem ieguvumiem bija tieši izpratne, kā top čatboti. Iepriekš, protams, virtuālie asistenti bija redzēti, bet vienmēr šķita, ka tikai programmētāji var tādus izveidot, bet nē – viss ir iespējams, svarīgākais, ka esi gatavs mācīties un esi atvērts dažādiem izaicinājumiem.

Kā Jūs vērtētu atbalstu no LUMIC puses, piešķirto stipendiju, vai tas motivē neapstāties un strādāt tālāk? 

Protams, ka šobrīd finansējums motivē gandrīz ikvienu. Stipendijas bija ļoti noderīgas, neradās sajūta, ka esam atstātas novārtā, vienmēr tiek atbildēts uz visiem jautājumiem, e-pastiem, komunikācija ir izcila! Tomēr dažkārt nepietiek tikai ar vēlmi iemācīties kaut ko jaunu, bet tieši šī stipendija bija motivators, ka darbs jāizdara pēc iespējas kvalitatīvāk. Stipendijas šādos projektos ir ļoti svarīgas, tās paaugstina darba kvalitāti.

Ar kādiem izaicinājumiem Jūsu komanda saskaras darba izstrādes laikā? 

“Mūsu komandas lielākais izaicinājums bija tehniskā puse. Darba sākumā mums bija kļūdas un čatbots negāja, bet bija ļoti sekmīga konsultācija ar “Tildi”, kuri mums parādīja, kur tieši ir kļūda un viss atrisinājās. Vēl var minēt, ka sākumā viens no izaicinājumiem bija iemācīties sastrādāties komandā –  izprast vienam otru un veikt darbu sadali, jo bijām pilnīgi sveši cilvēki. Sākotnēji problēma bija arī sarunāt, kad tikties, jo katrai ir savi darbi un atšķirīgi laika grafiki, tādēļ bija grūti vienoties par brīdi, kad spēs tikt visas, bieži tās bija tikai un vienīgi brīvdienas,” atminas komandas dalībnieces.

Kādas ir svarīgākās īpašības, kurām jāpiemīt dalībniekam, lai veiksmīgi piedalītos šādās programmās?

Cilvēkam ir jābūt atvērtam kam jaunam un nedrīkst baidīties mācīties. “Kā jau manas komandas kolēģes minēja, sākumā bija bažas un šaubas –  vai manas zināšanas atbildīs šai programmai, bet es nenobijos un iesaistījos. Patiesībā vide bija lieliska arī cilvēkam kā man, bez pieredzes, tikai ar vispārīgu sapratnikā čatboti eksistē,” min Laima. “Arī pacietībai ir liela loma, nevar sagaidīt, ka vienā dienā apgūsi visu, tas noteikti prasīs laiku. Arī piedzimstam mēs bez zināšanām, tās tiek iegūtas laika gaitā, tādēļ arī šādās programmās ir jābūt ļoti pacietīgiem,” piebilst Anastasija. Kā arī nedrīkst aizmirst par spēju pielāgoties, jo komandai ir jāspēj vienoties par kopīgo viedokli, neraugoties uz to, ka esam tik dažādas.

Komandas spilgtākā atmiņa no “Čatbotu programmas”?

Lielu prieka sajūtu radīja, kad pēc tehniskās konsultācijas mums izdevās salabot radušos problēmu, tas bija brīdis, kad čatbots patiesi sāka atbildēt uz mūsu jautājumiem, tā bija lieliska sajūta par šo rezultātu un produktu, pie kā strādājām un nonācām. Arī čatbota vārda izvēle un loze palikusi atmiņā, jo iespēju bija tika daudz, bet bija jāizvēlas tikai viens.

 

“Čatbotu programmas” ilgums ir seši mēneši, 2022.gada martā programma tika atklāta, savukārt augusta pirmajā pusē plānotas noslēguma prezentācijas komisijai, prezentējot izveidoto čatbotu. Prakse un komandas darbs iet roku rokā ar teoriju un saturīgu mācību programmu.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu