Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) maģistra studiju studente Linda Liepkalne “Zināšanu agorā 2022” klausītājus iepazīstināja ar veikto pētījumu par Latvijas izglītības uzņēmējdarbības ekosistēmas analīzi un tās attīstības iespējām.

“Covid-19 pandēmija ir ieviesusi lielas izmaiņas visās nozarēs, arī izglītībā un uzņēmējdarbībā, tā ir veicinājusi paradigmu maiņu – kas tiek sagaidīts no izglītības, kā arī ir notikusi digitālā pārkārtošanas. Izglītība bieži tiek raksturora kā konservatīva, kur trūkst inovācijas, lai gan izglītība un inovācijas bieži tiek lietotas vienā teikumā. Lai inovācijas izglītībā nebūtu tikai inovatīva tēma, tad viens no veidiem kā to veicnāt ir uzņēmējdarbība izglītībā. Tieši uzņēmēji ir tie, kas meklē dažādus risinājumus un no viņu darbībām rodas dažādas inovācijas, spēj paātrināt dažādas pārmaiņas,” min pētījuma autore.

Pētījumā veikta normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu analīze, veiktas intervijas ar izglītības nozares ekspertiem, konstatējot aktuālo situāciju izglītības uzņēmējdarbības ekosistēmas kontekstā. “Izglītības uzņēmējdarbības ekosistēma Baltijas jūras reģionu valstīs ir ļoti attīstīta, piemēram, Igaunijā, kur izglītības tehnoloģiju nozare un uzņēmējdarbība izglītības tehnoloģiju jomā ir izvirzīta kā viena no valsts prioritātem,” uzsver autore.

Pētījuma rezultāti apstiprina pētījuma sākumā izvirzīto hipotēzi, ka Latvijas izglītības uzņēmējdarbības ekosistēma ir sadrumstalota un neveicina izglītības nozares produktu radīšanu un ieviešanu.

20. maijā Inovāciju centrs LUMIC jau ceturto gadu organizēja atklājumu un inovāciju pasākumu LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena. LU doktoranti, maģistranti un zinātniskā grāda pretendenti piedalījās Zināšanu agorā, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām. “Zināšanu agora” bija iespēja pētniekiem iepazīstināt un ieinteresēt plašāku sabiedrības loku ar nesen veiktu vai jau sāktu inovatīvu pētījumu. Šogad “Zināšanu agorā” ar vadmotīvu “Zinātne bez robežām” izskanēja pētījumi, kas aktualizēja dažādas tēmas, izaicinājumus un inovatīvus risinājumus, pētījumu stāsta veidošanai izmantojot četras stihijas gaisu, uguni, ūdeni un zemi, tādejādi veidojot mazliet neierastu saktu uz LU plašo pētījumu tēmu un jomu.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.