Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC projekta – “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros radītas vismaz 350 inovācijas. Projekta pasākumos tā īstenošanas trīs gadu laikā tika iesaistīti aptuveni 3500 studentu, radītas vismaz 350 inovācijas, izveidoti pieci jaunuzņēmumi, kā arī piesaistīti vairāk nekā 400 000,00 EUR privāta līdzfinansējuma.

Vairāk lasi https://jauns.lv/raksts/zinas/504073-video-latvijas-universitates-inovaciju-diena-parsteidz-ar-studentu-radosumu

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.