Projekta "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju īstenošanu. Inovāciju granti studentiem iesaistīja un apvienoja studentus no dažādām augstskolām, radot virkni jaunu inovāciju, kas būs noderīgas Latvijas tautsaimniecībā. Šis projekts nav noslēgums, bet gan sākums arvien jaunām nākotnes inovācijām, iedvesmas avots un motivācijas lādiņš jaunajiem pētniekiem, uzdrīkstēties, sapņot lielus sapņus, izdzīvot un piedzīvot tos.