Lai arī 2021. gads bija izaicinājumiem piepildīts, tas bija svarīgs atspēriena punkts inovāciju, izglītības un zinātnes jomā. Pārmaiņas un epidemioloģiskā situācija veicināja pāreju uz digitalizāciju, jaunus pētījumus, atklājumus, studentu radītas inovācijas un idejas dažādos maratonos.

Atskatīties uz paveikto, neapstājoties pie sasniegtā

Pateicoties LU Inovāciju centra LUMIC īstenotajām aktivitātēm, pagājušajā gadā notika 20 ideju ģenerēšanas maratoni, dibināti trīs jaunuzņēmumi, radītas 228 inovācijas un 185 aktīvākie studenti kopumā saņēma stipendijas 119 452,60 eiro apmērā. Līdz šim 740 studenti ieguvuši vai attīstījuši prasmes, savukārt 2969 dalībnieki iesaistījās LUMIC centra aktivitātēs.

“Svarīgākais ir radīt atbilstošu vidi, kurā ir iespēja ar labu ideju un pietiekamu motivāciju padarīt savas idejas reālas, attīstot tās līdz pat uzņēmējdarbībai. Šis laiks apliecināja, ka inovāciju kultūras attīstībai izšķiroša loma ir iespēju izmantošanai, eksperimentiem, kā arī digitālajām prasmēm un jaunām zināšanām, nepārtraukti tās pilnveidojot,” uzsver Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centra LUMIC vadītāja profesore Signe Bāliņa.

Viens no spilgtākajiem 2021. gada notikumiem – atklājumu un inovāciju pasākums Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas, kur vienuviet satikās gan mundrākie pētnieku prāti, gan inovatīvāko ideju autori. Ievērojami liels LU pētnieku skaits piedalījās “Zināšanu agorā”. Tajā pētniekiem bija iespēja iepazīstināt un ieinteresēt plašāku sabiedrības loku ar nesen veiktu vai jau sāktu inovatīvu pētījumu tehnoloģiju, dažādu procesu un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā. Izskanēja vairāk nekā 50 pētījumi, kas aktualizēja dažādas tēmas, izaicinājumus un inovatīvus risinājumus vairākās jomās.

2021. gada laikā notika arī plaša mēroga pasākumi hibrīda formātā kā, piemēram, starptautiskais studentu biznesa ideju festivāls “Icebreakers”, LU Studentu biznesa inkubatora 20 nedēļu pirmsinkubācijas programma, inovāciju akadēmiskie kursi, kā arī inovāciju prakses.

2022. gads Inovāciju centrā – iespēja realizēt savas idejas

2022. gadā interesentus sagaida vēl daudz pasākumu, to vidū gan tradicionālie un gaidāmie, gan arī pavisam jaunas un negaidītas iniciatīvas.

Turpināsies pagājušā gada izskaņā uzsāktais Pētniecības ideju maratons, kur dažādu augstskolu, programmu un līmeņu studenti pēta sabiedrībai nozīmīgas tēmas ar mentoru atbalstu. Drīzumā arī mākslas nozares studentus gaida pārsteigumi – izmēģināt savus spēkus radošā ideju ģenerēšanā “InovArt”, kur būs iespēja atrisināt problēmsituācijas industrijā, par to saņemot gandarījumu un vērtīgas balvas. Tāpat šogad plānots Sporta hakatons un jaunā attīstības programma pedagogiem.

Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas 2022. gada pavasarī, 20. maijā, norisināsies jau ceturto gadu, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto, kā arī radīt atkal jaunas, inovatīvas idejas. Pasākuma ieskaņā, jau sākot ar februāri, reizi mēnesī tiks organizētas Inovāciju pēcpusdienas, kurās diskutēs par jauninājumiem dažādās nozarēs. Nozaru eksperti dalīsies pieredzē ar jaunākajām aktualitātēm un skatītājiem būs iespēja tiešsaistē uzdod jautājumus un veidot interaktīvas diskusijas.

Tāpat viena no aktivitātēm, kas 2021. gadā jau tika veiksmīgi uzsākta, ir tiešsaistes kursi sadarbībā ar Microsoft un Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju asociāciju, kur pieteikto dalībnieku skaits sasniedza 12 543. Digitālo prasmju pilnveides programmas ietvaros studējošie apgūst zināšanas un prasmes kādā no diviem moduļiem: Biznesa un datu analīze vai Programmu un lietotņu izstrāde. Tā ir unikāla iespēja bez maksas apgūt datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus, sistēmu projektēšanas pamatprincipus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas zināšanas, kas palīdz ne tikai uzlabot digitālās prasmes, bet arī sniedz priekšstatu un praktiskās iemaņas par inovatīvām pieejām. Šogad turpinās kursi un pieteikšanās, kā arī piedāvātā tiks unikāla virtuālās prakses iespēja.

Ikviens students var izmantot šo iespēju laiku, lai realizētu savu potenciālu, ambīcijas un mērķtiecīgi ieviestu idejas dzīvē! LU Inovāciju centrā 2022. gadā sagaida daudz iedvesmojošas tikšanās, iespējas zināšanu pilnveidošanai, pasākumi, balvas un motivācija no labākajiem mentoriem un pasniedzējiem.

LU aicina studentus un mācībspēkus aktīvi iesaistīties un izmantot daudzveidīgas projekta Inovāciju granti sniegtās iespējas līdz pat 2022. gada aprīlim! Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta vadītāju Antu Klepecku, rakstot uz e-pastu: anta.klepecka@lu.lv. Papildus informācija ir apskatāma LU Inovāciju centra LUMIC tīmekļa vietnē: https://www.lumic.lu.lv/