“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) organizē studentu zinātnisko konferenci “Initium”, kas norisināsies šī gada 27.–28. novembrī.

Par konfereces dalībnieku var kļūt jebkuras augstskolas bakalaura, maģistra vai profesionālās augstākās izglītības programmās studējošais, kurš vēlas iepazīstināt ar savu studiju procesā vai ārpus tā veikto pētījuma rezultātiem un, iespējams, iegūt savu pirmo zinātnisko publikāciju. Darbi tiks pieņemti dabas, humanitāro, medicīnas, veselības un sociālo zinātņu sekcijās. Referātu tēmu pieteikumu iesniegšana paredzēta līdz 2021.gada 27.septembrim, aizpildot konferences mājaslapā veidlapu un iekļaujot tajā savu anotāciju. Konferences mājaslapas sadaļā “Vadlīnijas”, “Anotāciju vadlīnijas” ir atrodama informācija, ko iekļaut anotācijā, kā arī ir pieejams tās paraugs. 

2020.gada konferences dalībnieks Ernests par dalību konferencē uzsver: "Dalība konferencē sniedza man un citiem studentiem iespēju pacelt gaismā savas pētniecības gaitas. Sava darba aplūkošana konferences rakstu krājumā sniegusi man gandarījumu par izdarīto un motivāciju spert nākamos soļus pētniecībā." Piedaloties konferencē, studenti varēs attīstīt savas prezentēšanas prasmes, gūt iespēju publicēt savu darbu rakstu krājumā, iespēju pretendēt uz stipendijas iegūšanu un saņemt dažādas pasākuma atbalstītāju balvas.

Vairāk par konferences norisi, pieteikumu iesniegšanu un citiem saistošiem jautājumiem var uzzināt konferences mājaslapā https://konference.lusp.lv , kā arī sekojot līdzi aktualitātēm sociālajos tīklos