Noslēgusies Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC organizētās "Ideju laboratorijas" turpinājuma programma, kuras ietvaros četrām studentu komandām bija iespēja attīstīt inovatīvas idejas mentoru un citu ekspertu uzraudzībā. Vesela pusgada laikā studenti, organizējot tikšanās un ideju ģenerēšanas sanāksmes attālināti, izstrādāja prototipus un citus materiālus atbilstoši tam, kādu gala rezultātu vēlējās sasniegt.

4 studentu komandas mentoru vadībā attīstīja inovatīvus rīkus Latvijas Universitātes attīstībai: 

  • Studiju digitalizācijas rīks;
  • C daļas kursa “Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība”; 
  • LU digitālās kartes izstrāde; 
  • Telpu rezervācijas sistēmas izveide. 

Komandām tika dots konkrēts laika posms, kurā jāiekļaujas, lai attīstītu šīs idejas. Primārais atbalsts, ko studenti ieguva, protams, bija savi konkrētās jomas mentori, kas palīdzēja ne tikai ideju ģenerēšanā, bet arī atbalstīja ideju izstrādes procesā. Otrs atbalsts - inovāciju grantu stipendijas, lai arī savā ziņā motivētu studentus darboties un radītu dzinējspēku. 

Studentiem šāda veida iespējas dod papildus zināšanas par dažādiem procsiem un ideju attīstību plašajā “inovāciju pasaulē”. Tas studentu liek domāt 3 soļus uz priekšu, apzināties potenciālos riskus, ieguvumus un citus faktorus, kas palīdzēs idejai tapt par reālu produktu. Papildus tam – students iegūst pieredzi, uzklausa konstruktīvu kritiku un attīsta radošo domāšanu, kas palīdzēs konkrētā karjeras ceļa izvēlē. 

Vērtējot pagājušā gada izdevušos pasākumu, Latvijas Universitātes  Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros, kas šogad norisināsies no 23. līdz 24. septembrim, atkārtoti tiks īstenota "Ideju laboratorija", kur jebkurš students, LU absolvents un mācībspēks varēs pierādīt savas ideju ģenerēšanas spējas un komandas garu, īstenojot savas idejas un iesaistoties arī citās pasākuma aktivitātēs.  

"Ideju laboratorijas" mērķis ir rosināt radīt ilgtspējīgus risinājumus universitātes izaugsmei un pilsētas sabiedrībai, sekmējot pozitīvas pārmaiņas un izprotot ilgtspējas nepieciešamību. 

Divu dienu garumā dalībniekiem būs iespēja klausīties ievadlekciju par ideju ģenerēšanu un dizaina domāšanu, saņemt mentoru atbalstu ideju attīstīšanas procesā, uzklausīt ekspertu viedokli un padomus, kā arī “Ideju laboratorijas” noslēgumā – prezentēt gala rezultātu kompetentai žūrijai. 

Pieteikšanās šī gada Ideju laboratorijai tiks izsludināta drīzumā. 

 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.