Latvijas Universitāti (LU) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) un Microsoft projekta “Virtuālās prakses Baltijā” ietvaros piedāvā interesentiem iespēju pieteikties bezmaksas tiešsaistes kursiem darba tirgū pieprasīto digitālo prasmju pilnveidei.

Šobrīd ikvienam ir redzams, ka procesi pasaulē strauji mainās - inovācijas un nepārtraukta tehnoloģiju attīstība ir kļuvusi par normu gan akadēmiskajā, gan darba vidē. Tieši šādu iespēju radīšana mūsdienu sabiedrībai liek cilvēkiem pielāgoties šīm jaunajām tehnoloģijām, izmantojot iespējas pilnveidot un attīstīt sevi, kā arī iemācīties jaunākās aktualitātes tehnoloģiju un inovāciju jomā.

Projekta ideja ir balstīta uz Baltijas digitālo prasmju attīstības iniciatīvu, kuru LUMIC īsteno kopš 2020. gada novembra līdz 2021. gada 4. jūnijam, iniciatīvas ietvaros vairāk nekā 9800 cilvēkiem no visām trīs Baltijas valstīm nodrošinot iespēju iziet virtuālos kursus, un pēc šo kursu noslēguma apgūtās prasmes izmēģinot praksē reālos uzņēmumos.

Tiks piedāvāta iespēja izvēlēties starp šādiem virtuālajiem kursiem:

  • Biznesa un datu analīze (ar Power BI): datu izgūšana, biznesa atskaišu sagatavošana un vizualizācija, biznesa scenāriju analīze.
  • Programmu un lietotņu izstrāde (bezkoda programmēšana ar Power BI): uzņēmuma iekšējo procesu automatizēšana, lietotņu izstrāde darba virsmām un/vai mobilajiem telefoniem.

Kurss “Programmu un lietotņu izstrāde” sāksies 4. augustā, mācības notiks katru trešdienu no plkst. 17.00 - četras nedēļas pēc kārtas.

Kurss “Biznesa un datu analīze” sāksies 3. augustā, mācības notiks katru otrdienu no plkst. 17.00 - četras nedēļas pēc kārtas.

Mācības notiks latviešu valodā, savukārt mācību materiāli būs pieejami angļu valodā. Lai varētu apgūt izvēlēto mācību kursu, interesentiem ir jābūt ar angļu valodas pamatprasmēm un jāprot strādāt ar MS Office programmatūru. Mācību dalībniekiem būs pieejamas arī bezmaksas konsultācijas.

Pēc kursu beigām, motivētākajiem programmas dalībniekam būs iespēja izvēlēties nokārtot eksāmenu, un veiksmīgas nokārtošanas gadījumā saņemt apliecinājumu par mācību vielu apguvi, un tiem tiks dota iespēja pieteikties virtuālajai praksei kādā no sadarbības uzņēmumiem. Iegūtajām zināšanām būs praktiska pielietojamība un tiks īstenota “learning by doing” pieeja.

Pieteikšanās kursiem atrodama šeit: www.balticinternships.eu

Vairāk par iespējām: Digitālo prasmju pilnveides programma 2021-2022

 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.