Ceturtdien, 15. aprīlī, no plkst. 16.15 līdz 17.30 norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju pēcpusdiena “Dabas kapitāls”, kurā eksperti diskutēs par dabas aizsardzības izaicinājumiem, akcentējot dabas vērtību un saglabāšanas nepieciešamību.

“Šoreiz aicinām pievienoties tiešsaistes diskusijai par dabu, inovācijām un mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi. Jāatzīmē, ka Inovāciju pēcpusdienas jau kļuvušas par labu tradīciju, ļaujot plašākai sabiedrībai iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un uzklausīt zinātnieku viedokļus par tiem jaunumiem inovāciju jomā, kas aizvien straujāk ienāk mūsu ikdienā, prasot no mums jaunas zināšanas, izpratni un iemaņas,” uzsver diskusijas un LU Inovāciju centra vadītāja, profesore Signe Bāliņa.

Inovāciju pēcpusdienā ar tēmu "Par pašsaprotamām lietām jaunos izaicinājumos" uzstāsies Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, biologs Andrejs Svilāns – ilggadējs Nacionālā botāniskā dārza (NBD) direktors, šobrīd arī NBD kolekciju kurators. A. Svilāns ir vairāku desmitu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors, līdzautors par dabas un dārzkopības tēmām.

Tāpat tiešsaistē ar "LIFE Ekosistēmu pakalpojumiem" iepazīstinās sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte Inga Hoņavko –  Dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītāja ar augstāko izglītību dabas zinātnēs (ģeogrāfijā un vides zinātnē). I.Hoņavko darbojas vairāku Eiropas Savienības atbalstītu projektu izstrādē un ieviešanā. Projektos iesaistās ne tikai ar projekta vadību, bet kā speciālists-eksperts arī ar satura izstrādi, materiālu gatavošanu, pasākumu vadīšanu.

Aktualizēta tiks arī ekosistēmu pakalpojumu pieeja dabas kapitāla operacionalizēšanai, par kuru vairāk izstāstīs Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks Ivo Vinogradovs – zinātnes doktors (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs. Viņa aktuālākie pētījumi ir saistīti ar ainavu izmaiņu virzītājspēku analīzi, ekosistēmu pakalpojumu apzināšanu, ekosistēmu un ainavu pārvaldību un plānošanu un zaļās infrastruktūras plānošanu. Savukārt akadēmiskās intereses ir saistītas ar sociāli-ekoloģisko sistēmu analīzi un modelēšanu.

Pasākumu tiešsaistē būs iespējams vērot LU Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/473699100343802/

 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.