Digitālās prasmes augstā līmenī šobrīd tiek pieprasītas visās nozarēs, kļūstot par arvien svarīgāku kompetenci un konkurences priekšrocību darba tirgū. Tādēļ, lai stiprinātu Baltijas iedzīvotāju informācijas tehnoloģiju zināšanas un to sasaisti ar praktisko pieredzi, Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar Microsoft, ISM Vadības un ekonomikas universitāti Viļņā un Igaunijas Biznesa skolu Tallinā īsteno Digitālo prasmju pilnveides programmu. Tās ietvaros notiek kvalitatīvas tiešsaistes mācības un izglītojamo virtuālās prakses uzņēmumos.

“Patiess prieks par dalībnieku interesi un motivāciju digitālo prasmju  pilnveidē – no 9823 dalībniekiem, kuri pieteicās mācībām, 1045 ir tās sekmīgi pabeiguši, iegūstot sertifikātu. Tie ir ļoti labi rezultāti, kas norāda, ka augsta līmeņa digitālās prasmes ir pieprasītas un novērtētas. Vēlos pateikt paldies mūsu pasniedzējiem Raitai Rollandei un Edgaram Brēķim, kā arī visiem iesaistītajiem ekspertiem, kuri uzturēja kursu dalībnieku interesi un motivāciju,” uzsver LU Inovāciju centra LUMIC vadītāja prof. Signe Bāliņa.

Daudzi interesenti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ar apņēmību piedalās Digitālo prasmju pilnveides programmā – kursā "Programmu un lietotņu izstrāde" gala eksāmenu ir veiksmīgi nokārtojuši 332 cilvēki no visām Baltijas valstīm, un 17. martā šo jau kuplo skaitu vēl papildināja 713 kursu dalībnieki, kas nokārtoja eksāmenu kursā “Biznesa un datu analīze”. Vislielākais pieprasījums pēc kursu apgūšanas vērojams Latvijā, savukārt kuplākais absolventu skaits ir Lietuvā. Vienlaikus interese un aktualitāte ir apliecināta visās valstīs.

“Esam gandarīti saņemt pozitīvas atsauksmes. Interesenti visā Baltijā izmanto iespēju ne vien papildināt savas zināšanas perspektīvā specializācijā, bet arī nostiprināt savas zināšanas virtuālajās praksēs. Tā ir šobrīd unikāla iespēja gūt praktiskās iemaņas darba vidē uzņēmumā. Vērā ņemams ir arī ieguvums apgūt programmu – gan teoriju, gan praksi –  tiešsaistes formātā, vienlaikus iegūstot attālinātā darba prasmes,” akcentē Microsoft vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa.

Mācību pamatbūtība – mūsdienu digitālie izaicinājumi

Sarunbotu izstrāde, vizuālo datu pārskati, koplietojamas platformas, portālu izveidei nepieciešamā lietotāju pieredzes kartēšana ar klienta personalizētu pieredzi, digitālie rīki, iekļaujoša dizaina principi, kā arī citu radošo un interaktīvo un radošo risinājumu izstrāde, kas pielāgota noteiktu uzņēmumu un klientu prasībām. Par šīm un citām tēmām programmas dalībniekiem ir iespēja iegūt kvalifikāciju un profesionālo pieredzi, radot iespējas konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

Programmas galvenie darbības virzieni aptver zināšanas un prasmes kādā no diviem moduļiem: “Biznesa un datu analīze” vai “Programmu un lietotņu izstrāde”. Tādējādi dalībnieki bez maksas apguva datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus, sistēmu projektēšanas pamatprincipus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas zināšanas, kas ne tikai uzlabo digitālās prasmes, bet arī sniedz priekšstatu un praktiskās iemaņas par inovatīvām pieejām.

Profesionālo prasmju attīstība virtuālās prakses uzņēmumos

Mācību turpinājumā dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtoja kursa noslēguma testu, līdz 6. aprīlim vēl var pieteikties virtuālajās praksēs uzņēmumos, kur viņi mēneša laikā, no 15. aprīļa līdz 14. maijam, varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmes strādāt ar liela apjoma datiem, atvieglot biznesa procesus uzņēmumā, izstrādājot praktiski pielietojamas lietotnes.

Jāatzīmē, ka praksē var piedalīties sadarbības partneri visā Baltijā. Tāpat arī uzņēmumi vēl var iesaistītes, izmantojot priekšrocību talantīgu un motivētu darbinieku piesaistei, kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai uz prakses vai ilgāku laiku, kā arī smelties jaunas idejas un gūt pienesumu no praktikanta ieguldījuma.

Mentoru atbalsts un ieguvumi

Lai prakšu laikā praktikanti risinātu jau reālus izaicinājumus konkrētā uzņēmumā un kopradītu jaunus produktus un pakalpojumus, prakses notiks uzņēmumu mentoru vadībā, kuri tiks apmācīti pēc speciāli šīm praksēm izstrādātas metodoloģijas.

Jāatzīmē, ka mācību programmas un prakses ieguvumi sniedz iespējas:

  • Apgūt jaunas digitālās prasmes un jaunākās tehnoloģijas;
  • Turpināt digitālo prasmju pilnveidi;
  • Radīt jaunus inovatīvus risinājumus;
  • Saņemt sertifikātu un rekomendācijas no prakses vadītāja;
  • Iespējams pat veiksmīgi atrast sev darbavietu pēc prakses beigām.

 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.