Turpinot jau iesāktās Inovāciju pēcpusdienas, ceturtdien, 18. martā, plkst. 16.15 norisināsies Latvijas Universitātes (LU) tiešsaistes diskusija par gēnu inženieriju. Cilvēka superorganisms, genoma atšifrēšana un inovācijas – neaptverami daudzveidīgs izpētes objekts. Vebinārā tiks apskatīti jautājumi par cilvēka gēniem, ģenētikas izpētes iespējām, cilvēka genoma praktisko pielietojumu, kā arī par mikrobiomu jeb mikropasaules lomu mūsu veselībā un labsajūtā.

Labāka izpratne, tēmu aktualizēšana un ekspertu diskusijas ir bioloģijas un medicīnas attīstībai nepieciešams priekšnoteikums, kas rosina inovatīvas pieejas, jaunas idejas pētījumiem un pieredzes apmaiņu ar pievienoto vērtību.

Tiešsaistes pēcpusdienas viesi būs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki, kuri apskatīs, kādas gēnu inženierijas metodes tiek pielietotas dažādās nozarēs. Jāatzīmē, ka gēnu inženierija ir tiešas manipulācijas ar organisma genomu, izmantojot biotehnoloģijas metodes. Tas ir tehnoloģiju un metožu kopums, ko izmanto, lai uzlabotu vai radītu jaunus organismus. Pasākumu vadīs Latvijas Universitātes Inovāciju centra vadītāja, profesore Signe Bāliņa.

Pašlaik ar gēnu tehnoloģijas metodēm nodarbojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, ar kuru saprot informācijas tehnoloģiju metožu izmantojumu genomu un ar tiem saistīto datu analīzei. Tā nodrošina bioloģiskas izcelsmes datu apstrādes, analīzes un interpretācijas sistēmas, kas veido lielu datu apjomu un, ko manuāli nav iespējams apstrādāt.

Tāpat bioinformātiku pielieto zinātnisku pētījumu veikšanā ģenētikā un gēnu darbības pētniecībā, bioloģisko makromolekulu struktūru noteikšanā un analīzē, dažādu sistēmu bioloģisko procesu raksturošanā, bioloģisko procesu mijiedarbības tīklu vizualizācijā.

Detalizētāka informācija par programmu un lektoriem būs pieejama tuvāk pasākuma dienai.

Pasākumu tiešsaistē būs iespējams vērot LU Facebook lapā.

Programma

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.