Kāda šodien izskatītos pasaule, ja tajā nebūtu sasniegumu jaunākajās tehnoloģijās, inovāciju un atklājumu? Ikviens students var izmantot šo iespēju laiku, lai realizētu savu potenciālu, ambīcijas un mērķtiecīgi ieviestu idejas dzīvē, izmantojot Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju grantu atbalsta programmas, pasākumus un platformas visa gada garumā. 

LU rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos Signe Bāliņa: “Inovāciju grantu projekts studentiem LU tiek īstenots ar mērķi sekmēt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, risinot sabiedrībai nozīmīgas problēmas, studentiem un universitātei sadarbībā ar komersantiem. Tādējādi projekta ietvaros tiek radīta vide, kurā ir iespēja ar labu ideju un pietiekamu motivāciju padarīt savas idejas reālas, attīstot tās līdz pat uzņēmējdarbībai.”

Līdz šim projektā iesaistījās 930 studenti, radīta 61 inovācija, kā arī dibināti trīs jaunuzņēmumi. Jāatzīmē, ka šie skaitļi turpina augt.

Viena no aktivitātēm, kas 2021. gadā jau tiek īstenota līdz pat marta vidum, ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tiešsaistes kursi sadarbībā ar Microsoft, kur pieteikto dalībnieku skaits sasniedz 700. Digitālo prasmju pilnveides programmas ietvaros studējošie apgūst zināšanas un prasmes kādā no diviem moduļiem: Biznesa un datu analīze vai Programmu un lietotņu izstrāde. Tā ir unikāla iespēja bez maksas apgūt datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus, sistēmu projektēšanas pamatprincipus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas zināšanas, kas palīdz ne tikai uzlabot digitālās prasmes, bet arī sniedz priekšstatu un praktiskās iemaņas par inovatīvām pieejām.

Paredzēts, ka LU sadarbībā ar Microsoft turpinās šo iniciatīvu, piedāvājot dalībniekiem, kuri sekmīgi nokārtos kursa noslēguma testu, piedalīties virtuālajās praksēs uzņēmumos, kur viņi varēs izmantot mācībās iegūtās zināšanas – prasmes strādāt ar liela apjoma datiem un atvieglot biznesa procesus uzņēmumā, izstrādājot praktiski pielietojamas lietotnes.

2021. gada plānots ieviest arī vairākas citas aktivitātes LU studentu zināšanu un prasmju paaugstināšanai. Lai prakšu laikā studenti risinātu jau reālus izaicinājumus konkrētā uzņēmumā un ar mentoru atbalstu kopradītu jaunus produktus un pakalpojumus, tiek apzināti potenciālie  inovāciju radīšanā ieinteresēti sadarbības partneri no biznesa vides par studentu iesaisti studiju praksēs vai šajos uzņēmumos īstenotajās izaugsmes programmās.  

Vienlaikus, lai turpinātu attīstīt iepriekšējā gada Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā studentu izvirzītās idejas inovāciju ieviešanai, līdz marta vidum norit arī Ideju laboratorijas turpinājuma programma. Tās ietvaros tiek īstenotas četras LU attīstībai iecerētās idejas, nodrošinot studentiem mācību darbnīcas, organizējot tikšanās ar ekspertiem un piedāvājot mentoru atbalstu.

Tāpat, sākot ar februāri, reizi mēnesī tiek organizētas Inovāciju pēcpusdienas, kurās tiek diskutēts par jauninājumiem dažādās nozarēs. Nozaru eksperti dalās pieredzē ar jaunākajām aktualitātēm un skatītājiem ir iespēja tiešsaistē uzdod jautājumus un veidot interaktīvas diskusijas. Šie pasākumi noslēgsies līdz ar Tehnoloģiju un inovāciju dienu, kas norisināsies šī gada 24. septembrī.

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena notiks jau trešo gadu, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto, kā arī radīt atkal jaunas, inovatīvas idejas.

Savukārt šī gada novembrī paredzēts Cietvielu fizikas institūta organizētais Deep Science Hackathon – tā ir jaunu inovatīvu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca jeb 48 stundu maratons, kurā tiek identificētas spēcīgākās un interesantākās idejas STEM jomās.

Gada laikā plānoti arī tādi plaša mēroga pasākumi kā, piemēram, IceBreakers festivāls 2021. gada 8. oktobrī, LU Studentu biznesa inkubatora 20 nedēļu pirmsinkubācijas programma un konkurss, inovāciju akadēmiskie kursi, kā arī inovāciju prakses – kopā plānots iesaistīt ap 3000 studentu.

LU aicina studentus un mācībspēkus aktīvi iesaistīties un izmantot daudzveidīgas projekta Inovāciju granti sniegtās iespējas līdz pat 2022. gada aprīlim! Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar projekta vadītāju Antu Klepecku, rakstot uz e-pastu: anta.klepecka@lu.lv. Papildus informācija ir apskatāma LU Inovāciju centra LUMIC tīmekļa vietnē: https://www.lumic.lu.lv/.

 

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.