Kā pētniecības process Latvijā izskatīsies pēc pandēmijas perioda? Šis un citi zinātnei nozīmīgi jautājumi, aptverot dažādas jomas, aktualizēti Latvijas Universitātes (LU) Studentu padomes organizētajā konferencē “Mundus et...”. Tās rezultātā jau tuvākajā laikā paredzēts izdot zinātnisko rakstu krājumu, kurā iekļauti 15 padziļināti konferencē izskanējušie pētījumi.

Lai atbalstītu pētniekus, labāko referātu autoriem tika piedāvāta iespēja ne vien pretendēt uz zinātnisku publikāciju rakstu krājumā un interneta žurnālā “Satori”, bet arī iegūt kādu no mērķstipendijām pētījuma turpināšanai. Mērķstipendijas saņemšanai uz Stipendiju konkursu pieteicās 38 dalībnieki, taču pēc pieteikumu izvērtēšanas tika izvēlēti 10 perspektīvākie pētījumi stipendiju saņemšanai.

Stipendijas paredzētas pētījuma tālākai attīstīšanai arī pēc konferences, kā arī zinātniskā raksta izstrādāšanai. Tādējādi labākie darbi publicēti konferences zinātnisko rakstu krājumā, kura atklāšana paredzēta jau tuvākajā laikā. Pētnieki rūpīgi darbojas, sniedzot Stipendiju konkursa žūrijai ikmēneša atskaites četru mēnešu garumā, kurās stipendiāti atskatījās par paveikto un tālākajiem plāniem pētījuma attīstībā.

Šogad plānots konferences turpinājums, pamatojot nepieciešamību pēc turpmākajiem pētījumiem. Ne mazāk svarīga loma ir arī zinātnisko pētījumu secinājumiem, zinātnieku priekšlikumiem, kā arī jauno LU pētnieku un studentu plašajam redzeslokam un pasaules tvērumam, kas izskan “Mundus et...” konferencē.

Kopumā konferencei pieteicās vairāk nekā 40 cilvēki, taču pēc žūrijas atlases tajā piedalījās 18 dalībnieki. Tika pārstāvēts plašs tēmu klāsts no tādām nozarēm kā politikas zinātne, bioloģija, filozofija, vēsture, ģeogrāfija, fizika, filoloģija, literatūra, tiesību zinātne un datorzinātne.

Konferences žūriju veidoja pieci cilvēki: Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vadošais pētnieks Ilgvars Misāns, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskais asistents Andris Hiršs, Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un tehnoloģiju institūta zinātniskā asistente Anita Rukmane-Bārbale, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Anda Ķīvīte-Urtāne un Latvijas Universitātes Inovāciju centra vecākā eksperte Indra Trofimoviča. Plašāk par konferences koncepciju: konference.lusp.lv

Finansējumu stipendijām nodrošina LU Microsoft Inovāciju centra administrētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (projekta nr. 1.1.1.3/18/A/007).